Bộ bài 4.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Mega Minion Flying Machine

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Tombstone

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Tombstone Mega Minion Valkyrie Flying Machine Balloon Lava Hound

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Balloon Lava Hound

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Balloon

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Valkyrie Flying Machine Balloon Lava Hound

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie Balloon

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Balloon Lava Hound
Giant Snowball Tombstone Mega Minion Flying Machine Balloon Lava Hound
Zap Tombstone Flying Machine Balloon Lava Hound
Barbarian Barrel Tombstone Valkyrie
The Log Tombstone
Earthquake Tombstone
Arrows Tombstone Flying Machine Lava Hound
Royal Delivery Mega Minion Valkyrie Flying Machine Balloon Lava Hound
Fireball Tombstone Mega Minion Flying Machine Balloon Lava Hound
Poison Tombstone Mega Minion Flying Machine Balloon Lava Hound
Lightning Tombstone Mega Minion Valkyrie Balloon
Rocket Valkyrie Balloon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fireball Valkyrie

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Tombstone Mega Minion Valkyrie

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Lava Hound

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Mega Minion Tombstone Fireball Flying Machine Valkyrie Balloon Lava Hound

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Zap Mega Minion Tombstone Fireball

Sự hiệp lực   6 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Balloon + Mega Minion Valkyrie Lava Hound Zap
Fireball + Zap Lava Hound
Flying Machine + Valkyrie Zap Lava Hound
Lava Hound + Mega Minion Balloon Tombstone Fireball Zap Flying Machine
+ Zap Balloon Lava Hound Tombstone Valkyrie
+ Mega Minion Lava Hound
+ Balloon Flying Machine Mega Minion
+ Mega Minion Fireball Balloon Lava Hound Flying Machine

Khắc tinh   61 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Mega Minion Valkyrie
Valkyrie Flying Machine Zap Fireball Mega Minion
Zap Valkyrie Fireball
Fireball Flying Machine
Balloon Tombstone Mega Minion Valkyrie Flying Machine Fireball
Fireball Mega Minion Flying Machine
Mega Minion Valkyrie Fireball
Fireball Mega Minion Zap
Valkyrie Mega Minion Fireball
Tombstone Mega Minion
Tombstone Valkyrie Mega Minion
Valkyrie
Mega Minion Tombstone Fireball Zap Flying Machine
Zap Valkyrie Fireball Mega Minion
Valkyrie
Tombstone Mega Minion Valkyrie
Mega Minion Valkyrie Fireball
Tombstone Mega Minion
Mega Minion Valkyrie
Tombstone Mega Minion Zap Fireball Valkyrie
Tombstone Flying Machine Balloon Fireball
Fireball Mega Minion Flying Machine
Balloon Mega Minion Fireball Flying Machine
Fireball Valkyrie Zap
Mega Minion
Fireball
Mega Minion Tombstone Valkyrie
Fireball Mega Minion Balloon
Zap Mega Minion Fireball Tombstone
Mega Minion Valkyrie Fireball Tombstone
Fireball Valkyrie Mega Minion Tombstone
Fireball
Balloon Mega Minion Valkyrie Fireball
Fireball Valkyrie Tombstone
Fireball Tombstone Valkyrie Zap
Zap Fireball Valkyrie
Fireball Zap Valkyrie Mega Minion
Valkyrie Mega Minion Flying Machine
Zap Fireball
Mega Minion Flying Machine
Valkyrie Fireball Flying Machine
Valkyrie Zap Tombstone Mega Minion
Tombstone Valkyrie Zap Mega Minion
Valkyrie Fireball Mega Minion
Mega Minion Zap Tombstone Fireball
Mega Minion Flying Machine
Tombstone Valkyrie Mega Minion
Fireball Flying Machine Mega Minion
Mega Minion Valkyrie
Tombstone Mega Minion Valkyrie
Valkyrie Tombstone Balloon Mega Minion
Mega Minion Valkyrie
Mega Minion Tombstone
Tombstone Mega Minion
Mega Minion Valkyrie Tombstone
Mega Minion Fireball Valkyrie Flying Machine Tombstone
Tombstone Valkyrie Mega Minion Zap
Zap Mega Minion Valkyrie
Tombstone Valkyrie Flying Machine
Fireball Zap Mega Minion Valkyrie
Mega Minion Zap Fireball Flying Machine Valkyrie
Zap Mega Minion Fireball Flying Machine Tombstone
Tombstone Valkyrie Mega Minion Fireball
Valkyrie Fireball Mega Minion
Tombstone Zap
Valkyrie Flying Machine Zap Tombstone Mega Minion
Tombstone Mega Minion Zap Valkyrie
Mega Minion Lava Hound Fireball Zap
Valkyrie Mega Minion

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Valkyrie Zap Fireball Flying Machine Tombstone
Mega Minion Tombstone
Zap Valkyrie Mega Minion
Zap Valkyrie Flying Machine Mega Minion
Zap Fireball Mega Minion Flying Machine
Zap Mega Minion Tombstone Valkyrie
Fireball Mega Minion Flying Machine Valkyrie
Valkyrie Mega Minion Flying Machine Tombstone
Mega Minion Fireball Flying Machine
Mega Minion Fireball Balloon
Valkyrie
Mega Minion
Fireball Zap Balloon Mega Minion
Mega Minion Valkyrie Fireball

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord