Bộ bài 3.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tuyệt!

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Mega Minion Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Skeletons Mega Minion Giant Cannon Cart Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Giant Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Poison The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Giant Cannon Cart Miner

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Poison Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Giant Cannon Cart

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Miner Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Skeletons
Zap Skeletons
Tornado Giant Miner
The Log Skeletons Cannon Cart
Arrows
Fireball Mega Minion Cannon Cart Electro Wizard
Poison Electro Wizard
Lightning Cannon Cart Electro Wizard
Rocket Cannon Cart

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Poison

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Poison The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Skeletons Mega Minion Poison Miner

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Giant

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Skeletons The Log Mega Minion Miner Poison Electro Wizard Cannon Cart Giant

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Skeletons The Log Mega Minion Miner

Sự hiệp lực   6 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Cannon Cart + Skeletons Poison Giant The Log
Giant + Mega Minion Poison The Log Electro Wizard Miner Cannon Cart
The Log + Giant Poison Cannon Cart
Mega Minion + Skeletons Giant Electro Wizard Miner
+ Poison Electro Wizard Skeletons Mega Minion Giant
+ Giant Miner The Log Cannon Cart
+ Mega Minion Miner Cannon Cart Electro Wizard
+ Miner Mega Minion Giant Skeletons

Khắc tinh   57 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Electro Wizard Poison Mega Minion The Log
The Log Poison Electro Wizard Cannon Cart
Poison The Log Electro Wizard Miner
Cannon Cart Giant Mega Minion Electro Wizard Poison Miner
Mega Minion Poison Electro Wizard Cannon Cart The Log
Poison Electro Wizard Mega Minion
Poison Mega Minion The Log Cannon Cart Electro Wizard
The Log Skeletons Mega Minion Electro Wizard
The Log Skeletons Mega Minion Electro Wizard
The Log Poison
Mega Minion Electro Wizard Skeletons Poison
Poison The Log Electro Wizard Skeletons Mega Minion Miner
Cannon Cart
Mega Minion Skeletons Electro Wizard Miner
Poison Electro Wizard Cannon Cart Miner The Log Mega Minion Skeletons
Cannon Cart Mega Minion Electro Wizard Skeletons The Log
Mega Minion Electro Wizard Cannon Cart
Electro Wizard Cannon Cart The Log Mega Minion Skeletons
Poison Electro Wizard Miner Skeletons Giant Cannon Cart The Log
Poison Mega Minion Electro Wizard
Poison Cannon Cart Electro Wizard The Log
Mega Minion
Poison
Mega Minion Cannon Cart Skeletons Electro Wizard
Poison Cannon Cart Giant Mega Minion The Log Electro Wizard Miner
Mega Minion Electro Wizard Miner Poison The Log
Poison The Log Cannon Cart Mega Minion Electro Wizard
Poison Miner
Mega Minion The Log Electro Wizard Giant Poison Cannon Cart
Poison
Cannon Cart Poison Electro Wizard The Log
The Log Electro Wizard Poison Skeletons
The Log Electro Wizard Mega Minion Skeletons Cannon Cart
Poison The Log Electro Wizard Skeletons Cannon Cart Mega Minion
Poison Electro Wizard The Log
Mega Minion Poison Electro Wizard
Poison Skeletons
The Log Mega Minion Miner Electro Wizard Cannon Cart
Mega Minion Cannon Cart The Log Electro Wizard Skeletons
Electro Wizard Poison Mega Minion The Log Cannon Cart
Mega Minion Electro Wizard Poison
Mega Minion Electro Wizard Cannon Cart Miner
Cannon Cart The Log Mega Minion Electro Wizard
Poison Electro Wizard Mega Minion
Mega Minion Cannon Cart Electro Wizard Miner
Mega Minion Skeletons Cannon Cart Electro Wizard
Cannon Cart Giant Electro Wizard Miner Mega Minion Poison
Mega Minion
Mega Minion Electro Wizard The Log Skeletons
Mega Minion Electro Wizard
Electro Wizard Mega Minion Skeletons The Log Cannon Cart
Electro Wizard Miner The Log Mega Minion Skeletons Poison
Electro Wizard Cannon Cart Mega Minion Skeletons Poison
Electro Wizard Poison Mega Minion Skeletons
Skeletons Poison Electro Wizard Cannon Cart
Poison Electro Wizard Mega Minion The Log
Poison Cannon Cart Electro Wizard Mega Minion
Mega Minion Electro Wizard Skeletons Poison
Electro Wizard Cannon Cart Mega Minion
The Log Cannon Cart Mega Minion Electro Wizard Poison
Electro Wizard The Log Cannon Cart
Electro Wizard Poison Mega Minion The Log
Mega Minion Electro Wizard Cannon Cart Miner Skeletons
Mega Minion Electro Wizard Poison
Cannon Cart Mega Minion

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Electro Wizard The Log Poison Cannon Cart
The Log Mega Minion Skeletons Electro Wizard Poison
The Log Poison Cannon Cart Electro Wizard Skeletons Mega Minion
The Log Electro Wizard Poison Mega Minion
Electro Wizard Poison Mega Minion
The Log Electro Wizard Mega Minion Poison Skeletons
Mega Minion Poison Cannon Cart The Log Electro Wizard
Mega Minion Skeletons Electro Wizard
Mega Minion Poison Electro Wizard
Mega Minion Poison Electro Wizard The Log Cannon Cart
Mega Minion Poison
Electro Wizard
Skeletons Electro Wizard Mega Minion
The Log Poison Electro Wizard Mega Minion
Mega Minion
Electro Wizard Mega Minion Miner
Cannon Cart Electro Wizard Skeletons
The Log
Cannon Cart Electro Wizard Poison Mega Minion

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord