Bộ bài 3.5


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Spear Goblins Goblin Gang Minion Horde

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Mortar

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Spear Goblins Royal Recruits

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Mortar Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Mortar Royal Recruits Miner

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Spear Goblins Goblin Gang Mortar Minion Horde Royal Recruits

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Miner

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Spear Goblins Goblin Gang Minion Horde Royal Recruits Miner
Giant Snowball Spear Goblins Goblin Gang Minion Horde Royal Recruits Miner
Zap Spear Goblins Goblin Gang Mortar Minion Horde
Barbarian Barrel Spear Goblins Goblin Gang Mortar Royal Recruits
The Log Spear Goblins Goblin Gang Royal Recruits
Earthquake Spear Goblins Goblin Gang Mortar
Arrows Spear Goblins Goblin Gang Minion Horde Royal Recruits
Royal Delivery Spear Goblins Goblin Gang Minion Horde Royal Recruits Miner
Fireball Goblin Gang Mortar Minion Horde
Poison Spear Goblins Goblin Gang Mortar Minion Horde Royal Recruits
Lightning Mortar
Rocket Mortar Minion Horde

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Mortar The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Spear Goblins Royal Recruits Miner

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang Minion Horde

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Spear Goblins The Log Zap Goblin Gang Miner Mortar Minion Horde Royal Recruits

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Spear Goblins The Log Zap Goblin Gang

Sự hiệp lực   7 5

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Goblin Gang + Miner
Minion Horde + Miner Zap
The Log + Mortar Zap
Miner + Spear Goblins Minion Horde Zap Goblin Gang Mortar
+ The Log Miner
+
+ Miner
+ Miner Minion Horde The Log

Khắc tinh   46 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

The Log Mortar
Minion Horde The Log Goblin Gang Spear Goblins Zap
Goblin Gang The Log Zap Royal Recruits Minion Horde Mortar
The Log Miner
Mortar Minion Horde Miner Goblin Gang
Mortar Minion Horde The Log Royal Recruits
Minion Horde Goblin Gang Zap
Goblin Gang Royal Recruits Minion Horde The Log
Minion Horde The Log Goblin Gang Mortar
Royal Recruits Goblin Gang The Log Minion Horde
The Log Royal Recruits
Zap Minion Horde Goblin Gang Spear Goblins
The Log Spear Goblins Miner Zap Goblin Gang
Minion Horde Royal Recruits Goblin Gang
Minion Horde Royal Recruits Goblin Gang Miner Spear Goblins
Goblin Gang Mortar Minion Horde Royal Recruits The Log Miner Spear Goblins
Mortar Minion Horde The Log Royal Recruits Goblin Gang
Minion Horde Goblin Gang
Goblin Gang Minion Horde The Log Zap
Mortar The Log Miner
Minion Horde Spear Goblins Goblin Gang
Mortar Minion Horde
Zap The Log Minion Horde Royal Recruits Goblin Gang
Royal Recruits Minion Horde
Minion Horde Mortar
Miner Mortar The Log
Zap Miner Mortar Goblin Gang Minion Horde Spear Goblins
Miner The Log Goblin Gang
Minion Horde Royal Recruits Goblin Gang The Log
Miner
The Log Mortar
Royal Recruits Mortar Minion Horde
Mortar The Log Royal Recruits Minion Horde Goblin Gang Zap
The Log Zap Spear Goblins Minion Horde
Goblin Gang The Log Zap Minion Horde
The Log Spear Goblins Royal Recruits Goblin Gang
Zap The Log Minion Horde
Minion Horde Goblin Gang
Royal Recruits
Minion Horde The Log Miner Zap
Minion Horde Zap Goblin Gang Spear Goblins Royal Recruits The Log
The Log Mortar
Minion Horde Spear Goblins Zap Mortar
Minion Horde Royal Recruits Miner Goblin Gang
Goblin Gang The Log Minion Horde
Minion Horde
Miner
Minion Horde Royal Recruits Goblin Gang
Minion Horde Miner Mortar
Royal Recruits Mortar Minion Horde
Minion Horde Royal Recruits Goblin Gang The Log
Minion Horde
Goblin Gang The Log Spear Goblins Royal Recruits
Miner Mortar The Log Spear Goblins Goblin Gang
Goblin Gang Spear Goblins Minion Horde Zap Royal Recruits
Royal Recruits Goblin Gang Minion Horde Zap
Goblin Gang Spear Goblins Royal Recruits
Zap Goblin Gang The Log
Zap Goblin Gang Royal Recruits Minion Horde
Zap Minion Horde Spear Goblins Goblin Gang
Royal Recruits Minion Horde Goblin Gang
Goblin Gang Royal Recruits The Log Minion Horde Spear Goblins
The Log Zap Royal Recruits Minion Horde Mortar Goblin Gang
Minion Horde Goblin Gang Zap Spear Goblins The Log Royal Recruits
Minion Horde Zap Goblin Gang Miner Spear Goblins Royal Recruits
Minion Horde Spear Goblins Zap
Mortar Goblin Gang Royal Recruits Minion Horde

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Spear Goblins The Log Zap Mortar Goblin Gang
Spear Goblins The Log Goblin Gang
Zap The Log Goblin Gang Mortar Minion Horde Spear Goblins
Zap The Log Spear Goblins Mortar Goblin Gang
Zap Spear Goblins Minion Horde Goblin Gang
Zap The Log Spear Goblins
The Log Mortar Goblin Gang
Goblin Gang Miner Minion Horde Royal Recruits Spear Goblins
Goblin Gang Spear Goblins Minion Horde
Mortar
Minion Horde
The Log
Goblin Gang
The Log Zap
Mortar Goblin Gang

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord