Bộ bài 4.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Goblin Gang Minion Horde Three Musketeers

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Valkyrie Elixir Collector Three Musketeers Royal Ghost

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Three Musketeers Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Miner Royal Ghost

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Elixir Collector Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Goblin Gang Minion Horde Valkyrie Royal Ghost

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie Miner Royal Ghost

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Goblin Gang Minion Horde Three Musketeers Miner
Giant Snowball Goblin Gang Minion Horde Three Musketeers Miner
Zap Goblin Gang Minion Horde Three Musketeers
Barbarian Barrel Goblin Gang Valkyrie Three Musketeers Royal Ghost
The Log Goblin Gang Three Musketeers
Earthquake Goblin Gang Elixir Collector
Arrows Goblin Gang Minion Horde
Royal Delivery Goblin Gang Minion Horde Valkyrie Three Musketeers Miner Royal Ghost
Fireball Goblin Gang Minion Horde Elixir Collector Three Musketeers
Poison Goblin Gang Minion Horde Elixir Collector Three Musketeers
Lightning Valkyrie Elixir Collector Three Musketeers
Rocket Minion Horde Valkyrie Elixir Collector Three Musketeers

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Valkyrie Royal Ghost

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Valkyrie Elixir Collector Miner Royal Ghost

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang Minion Horde Three Musketeers

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Royal Ghost Goblin Gang Miner Valkyrie Minion Horde Elixir Collector Three Musketeers

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Zap Royal Ghost Goblin Gang Miner

Sự hiệp lực   6 4

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Three Musketeers + Elixir Collector Miner
Royal Ghost + Miner
Goblin Gang + Miner
Minion Horde + Miner Zap
+ Three Musketeers Minion Horde Zap Goblin Gang Royal Ghost
+ Three Musketeers
+
+ Miner Minion Horde

Khắc tinh   46 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Valkyrie Royal Ghost
Valkyrie Goblin Gang Royal Ghost Zap Minion Horde Three Musketeers
Goblin Gang Zap Valkyrie Royal Ghost Minion Horde
Miner
Minion Horde Valkyrie Goblin Gang Miner
Valkyrie Minion Horde
Three Musketeers Minion Horde Goblin Gang Zap
Royal Ghost Valkyrie Goblin Gang Minion Horde
Minion Horde Goblin Gang
Valkyrie Goblin Gang Minion Horde
Valkyrie Three Musketeers
Three Musketeers Goblin Gang Zap Minion Horde
Valkyrie Miner Goblin Gang Zap Royal Ghost
Minion Horde Valkyrie Goblin Gang
Minion Horde Goblin Gang Miner Valkyrie
Miner Royal Ghost Valkyrie Minion Horde Goblin Gang
Minion Horde Goblin Gang
Minion Horde Goblin Gang Valkyrie
Minion Horde Goblin Gang Three Musketeers Valkyrie Zap
Miner Royal Ghost
Minion Horde Goblin Gang
Minion Horde
Minion Horde Royal Ghost Valkyrie Goblin Gang Zap
Minion Horde
Minion Horde Three Musketeers Valkyrie
Miner
Zap Goblin Gang Miner Minion Horde
Royal Ghost Goblin Gang Valkyrie Miner
Valkyrie Minion Horde Goblin Gang Three Musketeers Royal Ghost
Miner Elixir Collector
Valkyrie Three Musketeers
Three Musketeers Minion Horde Valkyrie
Valkyrie Royal Ghost Minion Horde Goblin Gang Zap
Zap Valkyrie Minion Horde
Goblin Gang Minion Horde Three Musketeers Royal Ghost Valkyrie Zap
Valkyrie Royal Ghost Goblin Gang
Zap Three Musketeers Minion Horde
Goblin Gang Minion Horde
Valkyrie
Valkyrie Minion Horde Miner Zap
Valkyrie Minion Horde Goblin Gang Zap
Valkyrie Royal Ghost
Minion Horde Zap
Minion Horde Miner Goblin Gang
Goblin Gang Royal Ghost Minion Horde Valkyrie
Minion Horde Three Musketeers
Royal Ghost Miner Valkyrie
Minion Horde Valkyrie Goblin Gang Royal Ghost
Minion Horde Three Musketeers Miner Valkyrie
Valkyrie Minion Horde
Minion Horde Goblin Gang Three Musketeers
Minion Horde Three Musketeers
Royal Ghost Valkyrie Goblin Gang
Miner Valkyrie Goblin Gang Royal Ghost
Goblin Gang Zap Royal Ghost Valkyrie Minion Horde
Minion Horde Goblin Gang Valkyrie Zap
Goblin Gang Valkyrie
Goblin Gang Valkyrie Zap Royal Ghost
Minion Horde Three Musketeers Valkyrie Zap Goblin Gang Royal Ghost
Zap Minion Horde Goblin Gang
Valkyrie Minion Horde Goblin Gang
Valkyrie Goblin Gang Minion Horde Royal Ghost
Zap Goblin Gang Minion Horde
Valkyrie Minion Horde Zap Goblin Gang
Zap Minion Horde Valkyrie Goblin Gang Miner
Minion Horde Zap Three Musketeers
Goblin Gang Valkyrie Royal Ghost Minion Horde

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Valkyrie Royal Ghost Goblin Gang
Goblin Gang Royal Ghost
Zap Royal Ghost Valkyrie Goblin Gang Minion Horde
Zap Royal Ghost Valkyrie Goblin Gang
Zap Minion Horde Three Musketeers Goblin Gang
Zap Royal Ghost Valkyrie
Valkyrie Goblin Gang Royal Ghost
Valkyrie Goblin Gang Minion Horde Miner Royal Ghost Three Musketeers
Goblin Gang Minion Horde
Three Musketeers
Minion Horde Valkyrie
Goblin Gang
Zap
Goblin Gang Valkyrie Royal Ghost

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord