Bộ bài 3.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Spirit Mega Minion Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Ice Spirit Mega Minion Giant Witch Lumberjack

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Giant Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Poison The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Giant Miner Lumberjack

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Poison Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Spirit Giant Lumberjack

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Miner Lumberjack

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Giant Miner
Giant Snowball Witch
Zap Witch
Barbarian Barrel Ice Spirit Witch
The Log Ice Spirit Witch
Earthquake Witch
Arrows Witch
Royal Delivery
Fireball Mega Minion Witch Lumberjack
Poison Witch
Lightning Witch Lumberjack
Rocket Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Spirit Poison Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Spirit Poison The Log

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Spirit Mega Minion Poison Miner

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Giant

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Spirit Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Ice Spirit The Log Mega Minion Miner Lumberjack Poison Giant Witch

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Ice Spirit The Log Mega Minion Miner

Sự hiệp lực   5 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Giant + Mega Minion Witch Poison The Log Lumberjack Miner
Ice Spirit + Mega Minion Miner Lumberjack
The Log + Giant Poison
Lumberjack + Giant Ice Spirit Miner
+ Giant Ice Spirit Miner
+ Poison Ice Spirit Mega Minion Giant Lumberjack
+ Giant Miner The Log
+ Giant

Khắc tinh   52 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Poison Mega Minion Witch Ice Spirit The Log
The Log Poison Ice Spirit Witch Lumberjack
Poison The Log Miner
Mega Minion Giant Witch Lumberjack Miner Poison
Mega Minion Poison Ice Spirit The Log
Poison Mega Minion Ice Spirit Witch
Poison The Log Lumberjack Mega Minion Witch
Lumberjack Witch The Log Ice Spirit Mega Minion
Witch Ice Spirit The Log Mega Minion
Witch Poison The Log
Mega Minion Ice Spirit Witch Poison
The Log Poison Mega Minion Miner Witch
Witch Lumberjack
Mega Minion Lumberjack Witch Miner Ice Spirit
Ice Spirit Poison Lumberjack Mega Minion The Log Miner
Mega Minion The Log Lumberjack Ice Spirit Witch
Mega Minion
Lumberjack Ice Spirit Mega Minion The Log Witch
Poison Ice Spirit The Log Miner Witch Giant
Poison Mega Minion Witch Ice Spirit
Poison Witch The Log
Lumberjack Mega Minion
Witch Poison
Mega Minion Lumberjack Witch
Poison The Log Miner Giant Mega Minion Witch
Mega Minion Lumberjack Miner The Log Poison
Ice Spirit Poison Mega Minion The Log
Poison Miner
Mega Minion The Log Poison Witch Giant
Poison
Lumberjack Witch The Log Poison
Poison The Log Ice Spirit Witch
The Log Mega Minion Lumberjack
Poison Ice Spirit The Log Witch Lumberjack Mega Minion
Poison The Log
Mega Minion Poison Witch Ice Spirit
Poison Witch
Witch Lumberjack Mega Minion Miner The Log Ice Spirit
Mega Minion Ice Spirit Witch The Log
Poison Lumberjack Witch Ice Spirit Mega Minion The Log
Mega Minion Witch Ice Spirit Poison
Mega Minion Miner
Mega Minion The Log
Mega Minion Poison
Mega Minion Ice Spirit Lumberjack Miner
Witch Mega Minion
Giant Miner Poison Mega Minion
Lumberjack Mega Minion Witch
Mega Minion The Log Witch
Mega Minion Witch Lumberjack
Ice Spirit Mega Minion Lumberjack The Log Witch
The Log Miner Mega Minion Poison Lumberjack
Poison Witch Mega Minion Lumberjack
Mega Minion Witch Ice Spirit Lumberjack Poison
Poison Lumberjack Witch
Poison Lumberjack Mega Minion Ice Spirit The Log
Poison Witch Mega Minion Ice Spirit Lumberjack
Mega Minion Witch Poison Ice Spirit
Ice Spirit Witch Mega Minion Lumberjack
Poison The Log Mega Minion Ice Spirit Lumberjack
Lumberjack The Log
Lumberjack Poison Witch Mega Minion The Log
Mega Minion Ice Spirit Miner Lumberjack Witch
Mega Minion Witch Poison
Lumberjack Mega Minion Witch

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

The Log Ice Spirit Witch Poison
The Log Ice Spirit Poison Witch Mega Minion
The Log Witch Ice Spirit Mega Minion Poison Lumberjack
The Log Mega Minion Lumberjack Witch Poison
Poison Mega Minion Ice Spirit Witch
Ice Spirit The Log Mega Minion Witch Poison
Poison Mega Minion Lumberjack The Log Ice Spirit Witch
Mega Minion Lumberjack Witch Ice Spirit
Mega Minion Poison Ice Spirit Witch
Mega Minion Poison The Log
Mega Minion Poison
Poison The Log
Lumberjack Witch Mega Minion
The Log Poison Mega Minion Witch
Mega Minion
Mega Minion Miner Witch Ice Spirit
Lumberjack
The Log Ice Spirit
Mega Minion Witch Poison Ice Spirit

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord

Deck Shop emote giveaway tournament!

Join now!