Bộ bài 2.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tồi tệ
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Godly!

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có đủ thẻ đe dọa trong bộ bài của bạn.

Rất tốt khi có những thẻ được coi là một mối đe dọa và phải được đối thủ của bạn giải quyết. Mối đe dọa có thể có ý nghĩa nhiều thứ hơn, nhưng trong mọi trường hợp, nó là một cái gì đó, mà không thể bỏ qua.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Spirit Archers Tesla Ice Golem

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Tesla X-Bow

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Skeletons Ice Spirit Archers Tesla Ice Golem X-Bow

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

X-Bow

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

X-Bow

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Spirit Ice Golem X-Bow

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Skeletons Archers
Giant Snowball Skeletons Archers
Zap Skeletons Archers X-Bow
Barbarian Barrel Skeletons Ice Spirit Archers Tesla X-Bow
The Log Skeletons Ice Spirit Archers X-Bow
Earthquake Skeletons Archers Tesla X-Bow
Arrows Skeletons Ice Spirit Archers
Royal Delivery Skeletons Ice Spirit Archers
Fireball Archers Tesla X-Bow
Poison Archers X-Bow
Lightning Tesla Ice Golem X-Bow
Rocket X-Bow

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Spirit Ice Golem Fireball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Spirit Ice Golem Fireball The Log

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Spirit Ice Golem

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Spirit Ice Golem

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tuyệt!

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Ice Spirit Skeletons Ice Golem The Log Archers Fireball Tesla X-Bow

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

6 Ice Spirit Skeletons Ice Golem The Log

Sự hiệp lực   7 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Archers + Ice Golem Ice Spirit Skeletons X-Bow
Fireball + X-Bow The Log
Ice Golem + Archers X-Bow Ice Spirit Skeletons
Ice Spirit + Ice Golem Skeletons Archers Tesla X-Bow
+ X-Bow Tesla Fireball
+ Tesla X-Bow Ice Spirit Ice Golem Archers
+ Skeletons X-Bow Ice Spirit The Log
+ Ice Golem Fireball Skeletons The Log Tesla Ice Spirit Archers

Khắc tinh   49 88

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

The Log Fireball
Fireball The Log Ice Golem X-Bow Tesla
Archers Tesla Ice Golem Ice Spirit Fireball The Log
The Log Fireball Ice Spirit Ice Golem Archers
Fireball The Log
Ice Golem Tesla Archers Fireball
Fireball
The Log Archers Ice Golem Fireball Tesla Ice Spirit
Fireball Tesla Archers Ice Spirit Ice Golem
Fireball The Log Ice Golem
Archers Tesla Ice Spirit The Log Skeletons
Ice Golem Ice Spirit Skeletons Tesla The Log
The Log
Archers Fireball Ice Golem Tesla Ice Spirit Skeletons
The Log Tesla Fireball X-Bow Skeletons Archers Ice Golem
Tesla
Ice Golem Archers Ice Spirit Skeletons
Ice Spirit The Log Tesla Fireball Skeletons Ice Golem
Tesla Skeletons Ice Spirit The Log
Ice Golem Tesla
Ice Spirit Skeletons The Log Tesla Fireball
Ice Golem Ice Spirit Fireball Skeletons Archers The Log
Fireball Tesla Ice Spirit Archers
Fireball X-Bow
Fireball The Log
Tesla
Fireball
Tesla Skeletons Archers
Fireball X-Bow Tesla The Log Ice Golem
Ice Spirit X-Bow Fireball Ice Golem
Tesla Fireball The Log Ice Golem
Fireball Tesla Ice Spirit The Log
Fireball
The Log Tesla Fireball X-Bow
Fireball X-Bow Ice Golem
Fireball Tesla The Log Archers
Archers Ice Golem The Log Fireball Tesla Ice Spirit Skeletons
The Log Fireball Archers Skeletons X-Bow
Archers Tesla X-Bow Ice Golem The Log Ice Spirit Skeletons
Ice Golem Fireball The Log Archers
Tesla Archers Ice Golem Ice Spirit
Skeletons Fireball
The Log Ice Golem Ice Spirit Tesla
Ice Spirit Skeletons The Log Ice Golem
The Log Tesla Ice Spirit Ice Golem Fireball
Archers Tesla Ice Spirit X-Bow Fireball
Tesla Ice Golem
Ice Golem The Log
Archers Fireball Tesla
Tesla Ice Spirit Ice Golem
Ice Golem Archers Skeletons Tesla
X-Bow Tesla Ice Golem
Tesla
Ice Golem Skeletons Tesla The Log
Tesla
Tesla
Ice Spirit Ice Golem The Log Skeletons Archers Tesla
The Log Fireball Skeletons X-Bow Archers Tesla Ice Golem
Ice Golem Skeletons Tesla X-Bow
Skeletons Ice Spirit
Archers Ice Golem Skeletons Tesla
Fireball Ice Spirit Ice Golem The Log
Tesla Archers Ice Golem Fireball Ice Spirit
Ice Golem Ice Spirit Fireball Skeletons Archers Tesla
Archers Fireball Ice Golem Ice Spirit Tesla
X-Bow Tesla Fireball The Log Ice Golem Ice Spirit Archers
X-Bow The Log Tesla
Ice Golem Archers X-Bow The Log Tesla
Ice Spirit Ice Golem Skeletons
Tesla Archers Fireball Ice Golem
Tesla Ice Golem

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

The Log Ice Spirit Ice Golem Fireball Archers
The Log Skeletons Tesla Archers Ice Golem Ice Spirit
The Log Ice Spirit Tesla Skeletons Archers Ice Golem
Ice Golem The Log Archers X-Bow Tesla
Ice Golem Fireball Tesla Archers Ice Spirit
Ice Golem Ice Spirit The Log Archers Skeletons Tesla
Fireball The Log Tesla Ice Golem X-Bow Archers Ice Spirit
Skeletons Archers Ice Golem Tesla Ice Spirit
Archers Ice Spirit Ice Golem Fireball Tesla
Fireball Ice Golem
Ice Golem
The Log Ice Spirit
Tesla Archers Skeletons
The Log Fireball Ice Golem Archers X-Bow
X-Bow Tesla Ice Spirit Fireball Archers The Log
Fireball Tesla The Log

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord