Bộ bài 2.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tệ
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Godly!

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có đủ thẻ đe dọa trong bộ bài của bạn.

Rất tốt khi có những thẻ được coi là một mối đe dọa và phải được đối thủ của bạn giải quyết. Mối đe dọa có thể có ý nghĩa nhiều thứ hơn, nhưng trong mọi trường hợp, nó là một cái gì đó, mà không thể bỏ qua.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Spirit Archers Tesla Ice Golem

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Tesla X-Bow

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Skeletons Ice Spirit Archers Tesla Ice Golem

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

X-Bow

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

X-Bow

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Spirit Ice Golem X-Bow

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Ice Golem

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado
Giant Snowball Skeletons
Zap Skeletons X-Bow
Barbarian Barrel Skeletons Ice Spirit Archers
The Log Skeletons Ice Spirit Archers
Earthquake Tesla X-Bow
Arrows Archers
Royal Delivery
Fireball Archers Tesla X-Bow
Poison Archers X-Bow
Lightning Tesla X-Bow
Rocket X-Bow

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Spirit Ice Golem Fireball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Spirit Ice Golem Fireball The Log

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Skeletons Ice Spirit Ice Golem

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Spirit Ice Golem

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tuyệt!

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Ice Spirit Skeletons Ice Golem The Log Archers Fireball Tesla X-Bow

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

6 Ice Spirit Skeletons Ice Golem The Log

Sự hiệp lực   7 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Archers + Ice Golem Ice Spirit Skeletons X-Bow
Fireball + X-Bow The Log
Ice Golem + Archers X-Bow Ice Spirit Skeletons
Ice Spirit + Ice Golem Skeletons Archers Tesla X-Bow
+ X-Bow Tesla Fireball
+ Tesla X-Bow Ice Spirit Ice Golem Archers
+ Skeletons X-Bow Ice Spirit The Log
+ Ice Golem Fireball Skeletons The Log Tesla Ice Spirit Archers

Khắc tinh   47 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Archers Ice Spirit Tesla Ice Golem Fireball The Log
The Log Ice Golem Ice Spirit Archers Fireball
Fireball The Log
Ice Golem Archers Fireball Tesla
The Log Fireball Tesla Ice Spirit Ice Golem Archers
Fireball Ice Golem Tesla Ice Spirit Archers
Ice Golem The Log Fireball
Ice Spirit Archers Skeletons The Log Tesla
Ice Golem Ice Spirit The Log Tesla Skeletons
The Log
Archers Ice Golem Tesla Fireball Skeletons Ice Spirit
The Log Archers Skeletons X-Bow Tesla Ice Golem Fireball
Tesla
Ice Spirit Ice Golem Skeletons Archers
The Log Tesla Ice Golem Skeletons Fireball Ice Spirit
Tesla Skeletons Ice Spirit The Log
Tesla Ice Golem
The Log Skeletons Fireball Tesla Ice Spirit
Ice Golem The Log Archers Ice Spirit Skeletons Fireball
Fireball Tesla Archers Ice Spirit
Fireball The Log
Tesla
Fireball
Tesla Archers Skeletons
Fireball Tesla The Log X-Bow Ice Golem
Fireball Ice Golem The Log Tesla
Fireball Ice Spirit The Log Tesla
Fireball
Tesla X-Bow Fireball The Log
Fireball Ice Golem X-Bow
Fireball Tesla The Log Archers
Archers The Log Ice Golem Fireball Ice Spirit Skeletons Tesla
Fireball The Log X-Bow Archers Skeletons
Archers The Log Tesla Ice Spirit Ice Golem X-Bow Skeletons
Ice Golem Fireball Archers The Log
Tesla Ice Spirit Ice Golem Archers
Fireball Skeletons
Tesla Ice Spirit Ice Golem The Log
Skeletons Ice Spirit Ice Golem The Log
The Log Ice Spirit Tesla Fireball Ice Golem
Archers Tesla X-Bow Ice Spirit Fireball
Ice Golem Tesla
Ice Golem The Log
Fireball Tesla Archers
Ice Spirit Tesla Ice Golem
Ice Golem Tesla Archers Skeletons
Tesla Ice Golem X-Bow
Tesla
Ice Golem The Log Tesla Skeletons
Tesla
Ice Spirit Ice Golem Tesla Archers Skeletons The Log
The Log Fireball Tesla Skeletons X-Bow Archers Ice Golem
Ice Golem X-Bow Tesla Skeletons
Ice Spirit Skeletons
Skeletons Ice Golem Tesla Archers
Fireball The Log Ice Spirit Ice Golem
Fireball Ice Spirit Ice Golem Archers Tesla
Tesla Ice Spirit Fireball Archers Ice Golem Skeletons
Fireball Ice Golem Ice Spirit Tesla Archers
The Log X-Bow Fireball Archers Tesla Ice Spirit Ice Golem
Tesla The Log X-Bow
Ice Golem Archers X-Bow The Log Tesla
Ice Spirit Ice Golem Skeletons
Tesla Fireball Ice Golem Archers
Tesla Ice Golem

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

The Log Ice Spirit Archers Ice Golem Fireball
The Log Skeletons Tesla Ice Golem Archers Ice Spirit
The Log Ice Spirit Archers Ice Golem Tesla Skeletons
Ice Golem The Log X-Bow Archers Tesla
Ice Golem Tesla Fireball Archers Ice Spirit
The Log Ice Spirit Ice Golem Archers Tesla Skeletons
Fireball Ice Spirit Archers Tesla X-Bow Ice Golem The Log
Skeletons Tesla Archers Ice Spirit Ice Golem
Archers Fireball Tesla Ice Golem Ice Spirit
Fireball Tesla The Log X-Bow Ice Golem
Fireball Ice Golem
Ice Golem
Fireball The Log
Tesla Skeletons Archers
The Log Fireball Archers Ice Golem X-Bow
Ice Spirit Ice Golem Fireball X-Bow
Skeletons Ice Golem
Ice Spirit The Log Fireball
Ice Golem
Tesla X-Bow Archers Ice Spirit Fireball

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord