Bộ bài 3.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Golem Inferno Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Ice Golem Battle Ram Dark Prince Bandit Inferno Dragon

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Battle Ram

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Arrows Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Battle Ram Dark Prince Bandit

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Golem Battle Ram Dark Prince Bandit

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Dark Prince Bandit

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Battle Ram Dark Prince Bandit Inferno Dragon
Giant Snowball Battle Ram Inferno Dragon
Zap Battle Ram Dark Prince Bandit Inferno Dragon
Barbarian Barrel Battle Ram Dark Prince Bandit
The Log Battle Ram Dark Prince Bandit
Earthquake
Arrows
Royal Delivery Battle Ram Dark Prince Bandit Inferno Dragon
Fireball Battle Ram Bandit Inferno Dragon
Poison
Lightning Ice Golem Battle Ram Dark Prince Bandit Inferno Dragon
Rocket Inferno Dragon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Arrows Ice Golem Fireball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Arrows Ice Golem Fireball Dark Prince

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Ice Golem Battle Ram Dark Prince Inferno Dragon

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Golem

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Ice Golem Zap Arrows Bandit Dark Prince Fireball Inferno Dragon Battle Ram

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Ice Golem Zap Arrows Bandit

Sự hiệp lực   5 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Arrows + Dark Prince Battle Ram
Bandit + Battle Ram Ice Golem Zap
Dark Prince + Arrows Zap
Fireball + Zap
+ Bandit Zap
+
+ Bandit Zap Arrows
+ Fireball Ice Golem Dark Prince Battle Ram Bandit

Khắc tinh   48 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Bandit Ice Golem
Zap Ice Golem Fireball Arrows
Zap Arrows Dark Prince Ice Golem Fireball
Arrows Fireball Bandit
Ice Golem Fireball Inferno Dragon Battle Ram
Inferno Dragon Arrows Fireball
Ice Golem Fireball
Fireball Arrows Ice Golem Zap
Ice Golem Dark Prince Arrows Fireball
Inferno Dragon
Ice Golem Battle Ram Dark Prince
Dark Prince
Fireball Inferno Dragon Ice Golem Zap
Arrows Ice Golem Zap Bandit Fireball
Dark Prince
Inferno Dragon Dark Prince Ice Golem Bandit
Fireball Ice Golem Dark Prince Bandit
Inferno Dragon Dark Prince Bandit
Ice Golem Inferno Dragon
Dark Prince Zap Fireball Bandit
Ice Golem Fireball Bandit Battle Ram
Fireball
Battle Ram Fireball Bandit Dark Prince
Fireball Zap Arrows
Inferno Dragon
Fireball
Inferno Dragon
Fireball Ice Golem Battle Ram
Zap Battle Ram Ice Golem Fireball
Bandit Dark Prince Fireball Ice Golem
Fireball Dark Prince
Fireball
Battle Ram Fireball
Fireball Ice Golem
Arrows Fireball Dark Prince Zap
Zap Ice Golem Arrows Fireball
Arrows Fireball Zap
Arrows Ice Golem
Ice Golem Arrows Zap Fireball
Ice Golem Inferno Dragon
Bandit Fireball
Bandit Zap Dark Prince Inferno Dragon Ice Golem
Dark Prince Bandit Zap Ice Golem
Fireball Dark Prince Arrows Bandit Ice Golem
Fireball Inferno Dragon Zap
Dark Prince Bandit Inferno Dragon Ice Golem
Ice Golem Dark Prince Bandit
Fireball
Inferno Dragon Bandit Dark Prince Ice Golem
Ice Golem Bandit Inferno Dragon Dark Prince
Inferno Dragon Ice Golem Battle Ram Dark Prince
Inferno Dragon
Inferno Dragon Ice Golem Battle Ram
Inferno Dragon
Ice Golem Bandit
Bandit Arrows Fireball Ice Golem
Ice Golem Dark Prince Zap Battle Ram Bandit
Bandit Dark Prince Zap Inferno Dragon
Dark Prince Bandit Ice Golem
Fireball Arrows Ice Golem Dark Prince Zap
Bandit Ice Golem Zap Arrows Fireball Dark Prince
Zap Fireball Ice Golem
Fireball Bandit Dark Prince Ice Golem
Ice Golem Bandit Dark Prince Fireball
Zap Dark Prince
Ice Golem Arrows Zap
Zap Dark Prince Ice Golem
Inferno Dragon Arrows Fireball Ice Golem Zap
Bandit Inferno Dragon Ice Golem Dark Prince

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Fireball Dark Prince Arrows Ice Golem
Arrows Bandit Ice Golem
Arrows Zap Bandit Dark Prince Ice Golem
Ice Golem Zap Arrows Dark Prince Bandit
Ice Golem Arrows Zap Fireball
Ice Golem Zap Arrows
Arrows Fireball Dark Prince Bandit Ice Golem
Bandit Dark Prince Inferno Dragon Ice Golem
Arrows Ice Golem Fireball
Fireball Ice Golem Battle Ram
Ice Golem Inferno Dragon Battle Ram
Arrows
Dark Prince Bandit
Fireball Battle Ram Bandit Ice Golem Zap
Fireball Bandit

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord