Bộ bài 3.5


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Spear Goblins Musketeer Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Spear Goblins Knight Musketeer Giant Witch

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Giant

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Giant

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Spear Goblins Knight Giant

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Spear Goblins Giant
Giant Snowball Goblins Spear Goblins Musketeer Witch
Zap Goblins Spear Goblins Witch
Barbarian Barrel Goblins Spear Goblins Knight Musketeer Witch
The Log Goblins Spear Goblins Musketeer Witch
Earthquake Spear Goblins Witch
Arrows Goblins Spear Goblins Witch
Royal Delivery Goblins Spear Goblins Knight Musketeer Witch
Fireball Musketeer Witch
Poison Spear Goblins Musketeer Witch
Lightning Knight Musketeer Witch
Rocket Musketeer Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows Fireball Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Fireball

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Spear Goblins Arrows Knight

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblins Musketeer Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Godly!

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Spear Goblins Goblins Arrows Knight Fireball Musketeer Giant Witch

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Spear Goblins Goblins Arrows Knight

Sự hiệp lực   5 5

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Spear Goblins + Knight
Goblins + Knight Giant
Arrows + Knight Giant
Knight + Spear Goblins Musketeer Goblins Arrows
+ Giant
+ Knight Giant
+ Musketeer Witch Arrows Fireball Goblins
+ Giant

Khắc tinh   49 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Musketeer Witch Goblins Knight Spear Goblins
Musketeer Knight Fireball Goblins Spear Goblins
Witch Musketeer Goblins Knight
Musketeer Witch Knight Goblins
Fireball Musketeer Witch Giant Knight
Fireball Arrows Witch
Arrows Fireball Witch Spear Goblins
Fireball Arrows Musketeer Goblins
Musketeer Witch Knight
Knight Witch Musketeer Fireball
Knight Goblins Witch Spear Goblins

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Arrows Spear Goblins Goblins Knight Witch Musketeer
Arrows Knight Goblins Spear Goblins Musketeer Witch
Fireball Arrows Goblins Musketeer Knight Witch
Musketeer Knight Spear Goblins Witch Goblins
Arrows Musketeer Spear Goblins Witch Fireball

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord