Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Mega Minion Flying Machine

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Mega Minion Battle Ram Flying Machine P.E.K.K.A Royal Ghost

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Battle Ram P.E.K.K.A

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Poison The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Battle Ram Royal Ghost

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Poison

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Battle Ram Flying Machine P.E.K.K.A Royal Ghost

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Royal Ghost

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Battle Ram
Giant Snowball Mega Minion Battle Ram Flying Machine
Zap Battle Ram Flying Machine
Barbarian Barrel Battle Ram Royal Ghost
The Log Battle Ram
Earthquake
Arrows Flying Machine
Royal Delivery Mega Minion Battle Ram Flying Machine P.E.K.K.A Royal Ghost
Fireball Mega Minion Battle Ram Flying Machine
Poison Mega Minion Flying Machine
Lightning Mega Minion Battle Ram
Rocket

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Poison

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Poison The Log Royal Ghost

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mega Minion Battle Ram Poison P.E.K.K.A Royal Ghost

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Zap Royal Ghost Mega Minion Flying Machine Poison Battle Ram P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 The Log Zap Royal Ghost Mega Minion

Sự hiệp lực   5 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Flying Machine + Zap P.E.K.K.A
Royal Ghost + P.E.K.K.A Battle Ram
The Log + Poison P.E.K.K.A Zap Battle Ram
Mega Minion + Zap P.E.K.K.A
+ Zap Poison The Log Mega Minion Royal Ghost Flying Machine
+ Battle Ram P.E.K.K.A The Log Zap
+ Poison The Log Zap Royal Ghost
+ Mega Minion P.E.K.K.A Poison The Log Battle Ram Flying Machine

Khắc tinh   65 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Minion Poison The Log Royal Ghost
Poison The Log Mega Minion Zap Flying Machine Royal Ghost
Zap The Log Poison Royal Ghost
Poison Flying Machine The Log
P.E.K.K.A Mega Minion Poison Battle Ram Flying Machine
Flying Machine Poison Mega Minion
Poison Mega Minion P.E.K.K.A The Log
Poison Zap Mega Minion
Poison P.E.K.K.A Royal Ghost The Log Mega Minion
P.E.K.K.A The Log Mega Minion
P.E.K.K.A The Log Mega Minion Battle Ram
The Log Poison
Mega Minion Zap Poison Flying Machine
The Log Poison Royal Ghost Mega Minion Zap
P.E.K.K.A
Mega Minion P.E.K.K.A
Royal Ghost Mega Minion P.E.K.K.A The Log Poison
P.E.K.K.A The Log Mega Minion
Mega Minion P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Zap The Log Mega Minion
Poison Flying Machine Battle Ram Royal Ghost The Log
Poison Flying Machine Mega Minion
Battle Ram Poison P.E.K.K.A Flying Machine Mega Minion
Poison Royal Ghost Zap P.E.K.K.A The Log
P.E.K.K.A Mega Minion
Poison
P.E.K.K.A Mega Minion
The Log Battle Ram Mega Minion Poison
Zap Battle Ram Mega Minion
Mega Minion Royal Ghost The Log Poison
Mega Minion P.E.K.K.A The Log Royal Ghost Poison
Poison
P.E.K.K.A Mega Minion Battle Ram The Log Poison
Poison P.E.K.K.A
Royal Ghost The Log P.E.K.K.A Zap Poison
Poison The Log Zap
The Log Royal Ghost Zap Mega Minion
Poison Flying Machine The Log Royal Ghost Mega Minion
Poison Zap The Log
Mega Minion Flying Machine Poison
Flying Machine Poison
The Log Mega Minion Zap P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Zap The Log Mega Minion
Poison Mega Minion The Log Royal Ghost
Mega Minion Poison Zap
P.E.K.K.A Mega Minion Flying Machine
P.E.K.K.A Royal Ghost Mega Minion The Log
Poison Mega Minion Flying Machine
Mega Minion Royal Ghost P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Mega Minion Royal Ghost
P.E.K.K.A Battle Ram Mega Minion Poison
P.E.K.K.A Mega Minion
Mega Minion P.E.K.K.A Battle Ram The Log
Mega Minion P.E.K.K.A
Mega Minion P.E.K.K.A Royal Ghost The Log
Mega Minion The Log Flying Machine Poison Royal Ghost
P.E.K.K.A Royal Ghost Poison Mega Minion Zap Battle Ram
Zap Poison P.E.K.K.A Mega Minion
P.E.K.K.A Poison Flying Machine
Poison The Log Zap Royal Ghost Mega Minion
Poison Flying Machine Royal Ghost P.E.K.K.A Zap Mega Minion
Mega Minion Zap Flying Machine Poison
P.E.K.K.A Mega Minion
The Log P.E.K.K.A Mega Minion Poison Royal Ghost
P.E.K.K.A Zap The Log
Poison Mega Minion The Log Flying Machine Zap
Zap Mega Minion P.E.K.K.A
Mega Minion Zap Poison
P.E.K.K.A Mega Minion Royal Ghost

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap The Log Poison Royal Ghost Flying Machine
The Log Mega Minion Royal Ghost Poison
Zap The Log Mega Minion Royal Ghost Poison
Zap The Log Flying Machine Mega Minion Poison Royal Ghost
Poison Zap Mega Minion Flying Machine
Zap The Log Poison Mega Minion Royal Ghost
Mega Minion Poison Royal Ghost The Log Flying Machine
Mega Minion Flying Machine Royal Ghost
Mega Minion Poison Flying Machine
Mega Minion Poison Battle Ram
Battle Ram
The Log
Mega Minion
Poison The Log Battle Ram Zap Mega Minion
Mega Minion Poison Royal Ghost

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord