Bộ bài 3.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tốt

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Spear Goblins Bats Goblin Gang Inferno Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Spear Goblins Bats Skeleton Barrel Inferno Dragon Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Skeleton Barrel Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Skeleton Barrel Goblin Gang Miner Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Spear Goblins Skeleton Barrel Goblin Gang Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Miner

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Spear Goblins Bats Skeleton Barrel Goblin Gang Miner Inferno Dragon
Giant Snowball Spear Goblins Bats Skeleton Barrel Goblin Gang Miner Inferno Dragon
Zap Spear Goblins Bats Skeleton Barrel Goblin Gang Inferno Dragon
Barbarian Barrel Spear Goblins Skeleton Barrel Goblin Gang
The Log Spear Goblins Skeleton Barrel Goblin Gang
Earthquake Spear Goblins Goblin Gang
Arrows Spear Goblins Bats Skeleton Barrel Goblin Gang
Royal Delivery Spear Goblins Bats Skeleton Barrel Goblin Gang Miner Inferno Dragon
Fireball Skeleton Barrel Goblin Gang Inferno Dragon
Poison Spear Goblins Bats Skeleton Barrel Goblin Gang
Lightning Inferno Dragon
Rocket Inferno Dragon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Mega Knight

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Spear Goblins Bats Skeleton Barrel Miner Inferno Dragon Mega Knight

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Spear Goblins Bats Zap Goblin Gang Miner Skeleton Barrel Inferno Dragon Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Spear Goblins Bats Zap Goblin Gang

Sự hiệp lực   6 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Bats + Miner Skeleton Barrel Mega Knight
Goblin Gang + Miner Skeleton Barrel
Inferno Dragon + Mega Knight
Mega Knight + Zap Bats Miner Inferno Dragon Skeleton Barrel
+ Spear Goblins Zap Goblin Gang Bats Skeleton Barrel Mega Knight
+ Miner Bats Zap Goblin Gang Mega Knight
+ Miner
+ Miner Mega Knight Skeleton Barrel

Khắc tinh   36 76

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Knight Bats
Goblin Gang Spear Goblins Zap Bats
Zap Goblin Gang Mega Knight Skeleton Barrel
Miner
Goblin Gang Miner Bats Inferno Dragon Mega Knight
Inferno Dragon
Mega Knight
Zap Goblin Gang
Mega Knight Goblin Gang
Bats Inferno Dragon Goblin Gang
Mega Knight Goblin Gang
Mega Knight
Spear Goblins Inferno Dragon Bats Zap Goblin Gang
Miner Spear Goblins Zap Goblin Gang Mega Knight
Mega Knight Goblin Gang
Goblin Gang Bats Inferno Dragon Mega Knight Spear Goblins Miner
Bats Miner Mega Knight Goblin Gang Spear Goblins
Inferno Dragon Bats Goblin Gang Mega Knight
Goblin Gang Inferno Dragon Bats Mega Knight
Mega Knight Goblin Gang Zap
Miner Skeleton Barrel
Spear Goblins Goblin Gang Bats
Mega Knight Goblin Gang Zap
Inferno Dragon Bats
Inferno Dragon Bats
Miner
Zap Skeleton Barrel Miner Bats Spear Goblins Goblin Gang
Mega Knight Miner Goblin Gang
Mega Knight Goblin Gang
Miner
Mega Knight
Mega Knight Zap Goblin Gang
Mega Knight Zap Spear Goblins Bats
Mega Knight Goblin Gang Bats Zap
Mega Knight Bats Goblin Gang Spear Goblins
Zap
Inferno Dragon Goblin Gang
Mega Knight
Zap Miner Inferno Dragon Mega Knight
Spear Goblins Mega Knight Goblin Gang Zap
Mega Knight
Inferno Dragon Spear Goblins Zap Bats
Inferno Dragon Bats Goblin Gang Mega Knight Miner
Goblin Gang Mega Knight
Mega Knight Inferno Dragon Miner
Mega Knight Goblin Gang Inferno Dragon
Mega Knight Inferno Dragon Miner
Inferno Dragon Mega Knight
Inferno Dragon Goblin Gang Bats
Inferno Dragon Bats
Mega Knight Goblin Gang Spear Goblins Bats
Miner Mega Knight Bats Goblin Gang Spear Goblins
Goblin Gang Mega Knight Zap Bats Spear Goblins
Zap Bats Inferno Dragon Mega Knight Goblin Gang
Spear Goblins Mega Knight Goblin Gang
Zap Mega Knight Goblin Gang
Zap Mega Knight Goblin Gang
Zap Spear Goblins Bats Skeleton Barrel Goblin Gang
Goblin Gang Mega Knight
Goblin Gang Spear Goblins Mega Knight
Mega Knight Goblin Gang Zap
Zap Goblin Gang Bats Spear Goblins Mega Knight
Zap Miner Mega Knight Goblin Gang Spear Goblins
Inferno Dragon Zap Spear Goblins Bats
Mega Knight Goblin Gang Inferno Dragon Bats

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Spear Goblins Mega Knight Zap Bats Goblin Gang
Spear Goblins Mega Knight Bats Goblin Gang
Zap Mega Knight Goblin Gang Bats Spear Goblins
Mega Knight Zap Goblin Gang Skeleton Barrel Spear Goblins
Zap Skeleton Barrel Bats Spear Goblins Goblin Gang
Zap Skeleton Barrel Spear Goblins
Mega Knight Goblin Gang
Goblin Gang Inferno Dragon Spear Goblins Miner Bats Mega Knight
Goblin Gang Spear Goblins
Skeleton Barrel
Inferno Dragon
Goblin Gang Mega Knight
Zap
Goblin Gang Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord