Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Zappies Inferno Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Skeleton Barrel Zappies Inferno Dragon Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Miner Mega Knight

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Poison

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Skeleton Barrel Miner Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Poison Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Skeleton Barrel Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Miner

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Skeleton Barrel Miner Inferno Dragon
Giant Snowball Bats Skeleton Barrel Zappies Miner Inferno Dragon
Zap Bats Skeleton Barrel Zappies Inferno Dragon
Barbarian Barrel Skeleton Barrel Zappies
The Log Skeleton Barrel Zappies
Earthquake Zappies
Arrows Bats Skeleton Barrel Zappies
Royal Delivery Bats Skeleton Barrel Zappies Miner Inferno Dragon
Fireball Skeleton Barrel Zappies Inferno Dragon
Poison Bats Skeleton Barrel Zappies
Lightning Inferno Dragon
Rocket Inferno Dragon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Poison

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Poison Mega Knight

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Skeleton Barrel Poison Miner Inferno Dragon Mega Knight

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Bats Miner Skeleton Barrel Inferno Dragon Poison Zappies Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Zap Bats Miner Skeleton Barrel

Sự hiệp lực   5 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Bats + Miner Skeleton Barrel Mega Knight
Inferno Dragon + Mega Knight
Mega Knight + Zap Bats Miner Inferno Dragon Skeleton Barrel
Miner + Poison Zap Bats Skeleton Barrel Mega Knight
+ Miner Zap
+ Miner Bats Zap Mega Knight
+ Miner Poison Mega Knight Skeleton Barrel Zappies
+ Zap

Khắc tinh   44 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Knight Bats Poison
Poison Zap Zappies Bats
Zap Mega Knight Poison Skeleton Barrel
Poison Miner
Poison Inferno Dragon Mega Knight Miner Bats
Inferno Dragon Poison
Poison Mega Knight
Poison Zap
Poison Mega Knight Zappies
Bats Inferno Dragon
Mega Knight
Mega Knight Poison Zappies
Bats Zap Zappies Poison Inferno Dragon
Poison Zap Mega Knight Miner
Mega Knight Zappies
Miner Inferno Dragon Bats Mega Knight
Mega Knight Miner Bats Poison
Mega Knight Inferno Dragon Bats
Bats Inferno Dragon Mega Knight
Mega Knight Zap
Poison Skeleton Barrel Miner
Poison Bats
Poison
Poison Mega Knight Zappies Zap
Bats Inferno Dragon
Poison
Inferno Dragon Bats
Poison Miner
Zap Bats Miner Skeleton Barrel Zappies
Mega Knight Miner Poison
Mega Knight Zappies Poison
Miner Poison
Poison
Poison Mega Knight
Mega Knight Zappies Poison Zap
Mega Knight Zap Poison Bats
Mega Knight Zap Bats
Poison Bats Mega Knight
Poison Zap
Poison Inferno Dragon
Mega Knight Poison
Mega Knight Inferno Dragon Miner Zappies Zap
Mega Knight Zap Zappies
Poison Mega Knight
Inferno Dragon Poison Zap Bats
Mega Knight Bats Inferno Dragon Miner
Mega Knight Zappies
Poison
Inferno Dragon Miner Mega Knight
Inferno Dragon Mega Knight Zappies
Miner Inferno Dragon Poison Mega Knight
Inferno Dragon Zappies Mega Knight
Inferno Dragon Bats
Inferno Dragon Bats
Bats Mega Knight Zappies
Miner Mega Knight Poison Bats
Bats Mega Knight Poison Zap
Poison Bats Zap Mega Knight Inferno Dragon
Poison Mega Knight
Poison Mega Knight Zap
Poison Zap Mega Knight
Zap Zappies Poison Skeleton Barrel Bats
Mega Knight
Mega Knight Poison
Zappies Zap Mega Knight
Poison Bats Zap Mega Knight
Zap Miner Mega Knight Zappies
Inferno Dragon Zap Bats Poison
Mega Knight Inferno Dragon Bats

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Poison Zap Mega Knight Zappies Bats
Mega Knight Poison Bats Zappies
Zap Mega Knight Zappies Poison Bats
Mega Knight Zap Poison Skeleton Barrel Zappies
Zap Poison Skeleton Barrel Bats Zappies
Zap Poison Skeleton Barrel
Poison Mega Knight
Zappies Bats Miner Mega Knight Inferno Dragon
Poison Zappies
Skeleton Barrel Poison
Inferno Dragon
Mega Knight
Poison Zap
Mega Knight Poison

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord