Bộ bài 3.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Spirit Mega Minion Hunter

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Ice Spirit Mega Minion Giant Hunter Prince Royal Ghost

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Giant

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Poison

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Giant Prince Royal Ghost

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Poison

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Spirit Giant Prince Royal Ghost

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Royal Ghost

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Giant Prince
Giant Snowball
Zap Prince
Barbarian Barrel Ice Spirit
The Log Ice Spirit Prince
Earthquake
Arrows
Royal Delivery
Fireball Mega Minion Hunter
Poison Hunter
Lightning Hunter Prince
Rocket Hunter Prince

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Spirit Zap Hunter Poison

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Spirit Zap Hunter Poison Royal Ghost

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Spirit Mega Minion Poison Prince

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Giant

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Spirit

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Ice Spirit Zap Royal Ghost Mega Minion Hunter Poison Giant Prince

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Ice Spirit Zap Royal Ghost Mega Minion

Sự hiệp lực   5 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Royal Ghost + Giant
Giant + Mega Minion Poison Prince Zap Hunter Royal Ghost
Hunter + Giant
Ice Spirit + Zap Mega Minion Prince
+ Zap Giant Ice Spirit
+ Giant Zap
+ Giant Zap Ice Spirit
+ Ice Spirit Mega Minion Giant Poison Prince

Khắc tinh   51 77

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Poison Ice Spirit Hunter Mega Minion Royal Ghost Zap
Poison Zap Ice Spirit Hunter Royal Ghost
Poison
Mega Minion Giant Poison Prince
Mega Minion Poison Ice Spirit
Poison Mega Minion Ice Spirit Hunter Zap
Royal Ghost Poison Prince Hunter Mega Minion
Mega Minion Ice Spirit Prince
Prince Ice Spirit Mega Minion
Hunter Poison
Mega Minion Ice Spirit Zap Poison
Poison Zap Mega Minion Royal Ghost
Prince Hunter
Mega Minion Ice Spirit Prince
Prince Royal Ghost Mega Minion Ice Spirit Poison
Hunter Ice Spirit Prince Mega Minion
Mega Minion
Mega Minion Prince Ice Spirit Zap
Poison Ice Spirit Giant Royal Ghost
Poison Ice Spirit Mega Minion
Poison Royal Ghost Zap Hunter
Prince Mega Minion Hunter
Poison
Mega Minion Prince Hunter
Mega Minion Poison Giant
Royal Ghost Mega Minion Prince Poison
Hunter Royal Ghost Mega Minion Poison Ice Spirit
Poison
Mega Minion Giant Poison
Poison
Poison Hunter Prince Zap Royal Ghost
Zap Poison Ice Spirit Hunter
Zap Hunter Mega Minion Royal Ghost
Poison Ice Spirit Royal Ghost Mega Minion Hunter
Zap Poison
Mega Minion Hunter Ice Spirit Poison
Poison
Mega Minion Prince Ice Spirit Zap
Zap Ice Spirit Mega Minion Prince
Poison Mega Minion Hunter Ice Spirit Royal Ghost
Mega Minion Ice Spirit Hunter Zap Poison
Mega Minion Prince
Prince Hunter Mega Minion Royal Ghost
Mega Minion Poison
Mega Minion Prince Ice Spirit Royal Ghost
Prince Royal Ghost Mega Minion Hunter
Giant Mega Minion Prince Poison
Hunter Prince Mega Minion
Mega Minion
Mega Minion Prince
Mega Minion Ice Spirit Prince Royal Ghost
Mega Minion Poison Hunter Royal Ghost
Prince Zap Poison Royal Ghost Mega Minion
Mega Minion Prince Ice Spirit Zap Poison Hunter
Poison Prince Hunter
Poison Mega Minion Royal Ghost Ice Spirit Prince Zap
Poison Royal Ghost Mega Minion Ice Spirit Hunter Zap
Zap Mega Minion Ice Spirit Poison
Mega Minion Prince Ice Spirit
Royal Ghost Prince Hunter Ice Spirit Poison Mega Minion
Hunter Zap Prince
Poison Mega Minion Zap
Ice Spirit Mega Minion Zap Prince
Mega Minion Poison Zap Hunter
Mega Minion Hunter Royal Ghost Prince

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Ice Spirit Zap Hunter Poison Royal Ghost
Royal Ghost Poison Hunter Ice Spirit Mega Minion
Zap Hunter Ice Spirit Mega Minion Royal Ghost Poison
Zap Mega Minion Poison Royal Ghost Hunter
Zap Poison Hunter Mega Minion Ice Spirit
Ice Spirit Zap Poison Hunter Royal Ghost Mega Minion
Mega Minion Poison Ice Spirit Royal Ghost
Mega Minion Ice Spirit Prince
Poison Mega Minion Ice Spirit
Mega Minion Poison Prince Royal Ghost
Mega Minion Poison
Prince
Mega Minion Prince
Poison Zap Mega Minion
Mega Minion
Zap Ice Spirit Mega Minion
Hunter Royal Ghost Prince
Zap Ice Spirit
Prince Mega Minion Royal Ghost Ice Spirit Poison

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord