Bộ bài 3.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Godly!

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Spirit Minion Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Ice Spirit P.E.K.K.A Royal Ghost Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Poison

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Miner Royal Ghost

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Poison Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Spirit P.E.K.K.A Royal Ghost

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Miner Royal Ghost Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Miner
Giant Snowball Minion Miner
Zap Minion
Barbarian Barrel Ice Spirit Royal Ghost Electro Wizard
The Log Ice Spirit
Earthquake
Arrows Ice Spirit Minion
Royal Delivery Ice Spirit Minion P.E.K.K.A Miner Royal Ghost Electro Wizard
Fireball Minion Electro Wizard
Poison Minion Electro Wizard
Lightning Electro Wizard
Rocket

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Spirit Zap Poison

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Spirit Zap Poison Royal Ghost

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Spirit Poison P.E.K.K.A Miner Royal Ghost

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Spirit Minion Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Ice Spirit Zap Royal Ghost Miner Minion Poison Electro Wizard P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Ice Spirit Zap Royal Ghost Miner

Sự hiệp lực   7 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Royal Ghost + P.E.K.K.A Miner
Ice Spirit + Zap P.E.K.K.A Miner Electro Wizard
Miner + Poison Minion Electro Wizard Zap Ice Spirit Royal Ghost
Minion + Miner P.E.K.K.A
+ Zap Electro Wizard Minion Poison Ice Spirit Royal Ghost
+ Miner P.E.K.K.A Zap
+ Ice Spirit P.E.K.K.A Miner Electro Wizard Poison
+ P.E.K.K.A Miner Zap Ice Spirit

Khắc tinh   57 84

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Minion Royal Ghost Poison Electro Wizard
Electro Wizard Poison Ice Spirit Royal Ghost Zap Minion
Poison Zap Electro Wizard Ice Spirit Royal Ghost
Poison Miner Electro Wizard
P.E.K.K.A Minion Electro Wizard Poison Miner
Poison Electro Wizard
Poison Ice Spirit Electro Wizard Minion P.E.K.K.A
Poison Ice Spirit Minion Electro Wizard Zap
Poison P.E.K.K.A Royal Ghost Electro Wizard
P.E.K.K.A Electro Wizard Minion Ice Spirit
P.E.K.K.A Minion Ice Spirit Electro Wizard
Poison
Zap Electro Wizard Minion Ice Spirit Poison
Poison Miner Royal Ghost Electro Wizard Zap
P.E.K.K.A
Minion Electro Wizard Ice Spirit P.E.K.K.A Miner
Minion Royal Ghost Poison P.E.K.K.A Electro Wizard Miner Ice Spirit
P.E.K.K.A Electro Wizard Minion Ice Spirit
Minion Electro Wizard P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Electro Wizard Minion Zap Ice Spirit
Electro Wizard Poison Ice Spirit Royal Ghost Miner
Poison Ice Spirit Minion Electro Wizard
P.E.K.K.A Poison Minion
Poison Zap P.E.K.K.A Royal Ghost Electro Wizard
P.E.K.K.A Minion
Poison
P.E.K.K.A Minion Electro Wizard
Electro Wizard Poison Miner
Minion Zap Electro Wizard Ice Spirit Miner
Royal Ghost Poison Electro Wizard Miner
Ice Spirit Electro Wizard P.E.K.K.A Poison Royal Ghost
Poison Miner
P.E.K.K.A Minion Electro Wizard Poison
Poison P.E.K.K.A
Zap Electro Wizard P.E.K.K.A Poison Royal Ghost
Electro Wizard Poison Zap Minion Ice Spirit
Electro Wizard Royal Ghost Minion Zap
Minion Poison Royal Ghost Ice Spirit Electro Wizard
Poison Zap Electro Wizard
Ice Spirit Minion Electro Wizard Poison
Poison
Miner Zap P.E.K.K.A Electro Wizard Ice Spirit Minion
Minion Zap P.E.K.K.A Ice Spirit Electro Wizard
Electro Wizard Poison Royal Ghost Ice Spirit
Electro Wizard Minion Poison Zap Ice Spirit
P.E.K.K.A Minion Electro Wizard Miner
P.E.K.K.A Royal Ghost Minion Electro Wizard
Minion Electro Wizard Poison
Electro Wizard P.E.K.K.A Royal Ghost Ice Spirit Miner
P.E.K.K.A Royal Ghost Electro Wizard
P.E.K.K.A Poison Miner Electro Wizard Minion
P.E.K.K.A
Minion P.E.K.K.A Electro Wizard
P.E.K.K.A Electro Wizard Minion
Electro Wizard Ice Spirit Royal Ghost P.E.K.K.A Minion
Electro Wizard Miner Royal Ghost Poison Minion
Electro Wizard P.E.K.K.A Royal Ghost Poison Zap Minion
Poison Zap Electro Wizard Ice Spirit Minion P.E.K.K.A
Poison P.E.K.K.A Electro Wizard
Poison Royal Ghost Electro Wizard Ice Spirit Zap Minion
Poison Ice Spirit Electro Wizard Zap P.E.K.K.A Minion Royal Ghost
Electro Wizard Minion Zap Ice Spirit Poison
P.E.K.K.A Electro Wizard Ice Spirit Minion
Electro Wizard Ice Spirit Minion Poison Royal Ghost P.E.K.K.A
Electro Wizard P.E.K.K.A Zap
Electro Wizard Poison Minion Zap
Minion Ice Spirit Electro Wizard P.E.K.K.A Zap Miner
Minion Electro Wizard Poison Zap
P.E.K.K.A Royal Ghost Minion

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Electro Wizard Poison Zap Ice Spirit Royal Ghost Minion
Royal Ghost Ice Spirit Electro Wizard Poison
Zap Royal Ghost Ice Spirit Minion Poison Electro Wizard
Electro Wizard Zap Royal Ghost Poison
Poison Electro Wizard Zap Minion Ice Spirit
Ice Spirit Zap Poison Electro Wizard Royal Ghost
Poison Electro Wizard Royal Ghost Ice Spirit
Minion Ice Spirit Miner Electro Wizard Royal Ghost
Poison Minion Ice Spirit Electro Wizard
Poison Minion
Electro Wizard
Ice Spirit
Electro Wizard
Poison Minion Zap Electro Wizard
Poison Ice Spirit Royal Ghost Electro Wizard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord