Bộ bài 2.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Goblin Gang Princess

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Knight Princess

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Tornado Poison The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Miner Princess

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Poison Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Knight Goblin Gang Princess

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Miner

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Goblin Gang Miner
Giant Snowball Bats Goblin Gang Miner Princess
Zap Bats Goblin Gang Princess
Barbarian Barrel Knight Goblin Gang Princess
The Log Goblin Gang Princess
Earthquake Goblin Gang
Arrows Bats Goblin Gang Princess
Royal Delivery Bats Knight Goblin Gang Miner Princess
Fireball Goblin Gang Princess
Poison Bats Goblin Gang Princess
Lightning Knight
Rocket

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Tornado Poison Princess

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Tornado Poison The Log Princess

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Knight Tornado Poison Miner Princess

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Princess

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Bats The Log Goblin Gang Knight Miner Princess Tornado Poison

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Bats The Log Goblin Gang Knight

Sự hiệp lực   7 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Bats + Knight Miner
Goblin Gang + Knight Miner Princess
Knight + Goblin Gang Bats Miner Princess The Log Tornado
The Log + Knight Poison Princess
+ Poison Goblin Gang Bats Knight
+ Miner Tornado The Log
+ Tornado Goblin Gang Knight The Log
+ Princess Poison Knight

Khắc tinh   46 86

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Princess Poison Knight Bats Tornado The Log
Poison Goblin Gang Tornado Bats The Log Princess Knight
Poison Goblin Gang Tornado The Log Princess Knight
Poison Knight Princess The Log Miner
Knight Goblin Gang Poison Miner Bats
Poison
Poison Princess Tornado The Log
Poison Princess Tornado Goblin Gang
Poison Goblin Gang Knight The Log Princess
The Log Goblin Gang Knight Bats
Tornado Knight The Log Goblin Gang
Poison The Log
Goblin Gang Princess Bats Poison Tornado
The Log Poison Goblin Gang Princess Miner Knight Tornado
Knight Goblin Gang
Goblin Gang Bats Knight Tornado Miner
Miner Princess Tornado Poison Goblin Gang Knight The Log Bats
Tornado The Log Goblin Gang Knight Bats
Bats Princess Goblin Gang Knight
Goblin Gang Knight Tornado The Log
Princess Poison The Log Miner Knight
Poison Tornado Bats Goblin Gang Princess
Princess Poison
Poison Princess Goblin Gang The Log Tornado
Knight Bats
Poison Knight
Tornado Bats Knight
Princess The Log Knight Poison Miner
Miner Goblin Gang Bats Princess
Tornado The Log Goblin Gang Miner Princess Knight Poison
The Log Goblin Gang Tornado Poison Princess
Poison Miner
Poison Princess The Log
Poison Tornado Princess
Poison The Log Goblin Gang Tornado
The Log Princess Tornado Poison Bats
The Log Goblin Gang Tornado Bats Princess
Tornado Poison Princess Bats Knight The Log Goblin Gang
Poison Princess Tornado The Log
Knight Goblin Gang Princess Tornado Poison
Princess Poison Knight
Knight Tornado Miner The Log
Knight Goblin Gang The Log
Poison Princess Knight Tornado The Log
Tornado Bats Princess Poison
Bats Goblin Gang Miner Knight
Goblin Gang Knight The Log
Poison
Knight Miner Princess
Goblin Gang Knight Tornado
Miner Knight Poison
Knight
The Log Goblin Gang Tornado Bats Knight
Knight Tornado Bats
Tornado Knight Bats Goblin Gang The Log
The Log Princess Miner Bats Goblin Gang Knight Poison Tornado
Knight Goblin Gang Bats Poison
Poison Goblin Gang Bats Knight
Knight Tornado Goblin Gang Poison
Poison Goblin Gang The Log Knight
Poison Princess Goblin Gang Tornado Knight
Princess Bats Poison Tornado Goblin Gang
Knight Tornado Goblin Gang
Knight Goblin Gang Tornado Princess Poison The Log
Goblin Gang The Log Tornado
Poison Bats Goblin Gang Princess The Log Knight Tornado
Knight Princess Miner Goblin Gang
Bats Poison Princess Tornado
Bats Knight Goblin Gang

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Princess The Log Poison Tornado Knight Bats Goblin Gang
The Log Goblin Gang Poison Bats Knight
The Log Knight Poison Princess Goblin Gang Tornado Bats
Princess The Log Tornado Poison Goblin Gang Knight
Tornado Princess Poison Bats Goblin Gang
Tornado The Log Princess Knight Poison
Poison Princess Tornado Goblin Gang Knight The Log
Knight Goblin Gang Tornado Princess Miner Bats
Poison Goblin Gang Tornado Princess
Poison Princess
The Log Tornado Princess
Tornado Goblin Gang Knight
The Log Poison Princess
Poison Princess Goblin Gang Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord