Bộ bài 3.1


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tồi tệ
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Spirit Archers Ice Golem Mega Minion Inferno Tower

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Ice Spirit Archers Ice Golem Mega Minion

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Graveyard

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Poison The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Graveyard

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Poison Graveyard

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Spirit Ice Golem

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Ice Golem Graveyard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado
Giant Snowball Graveyard
Zap Inferno Tower Graveyard
Barbarian Barrel Ice Spirit Archers Graveyard
The Log Ice Spirit Archers Graveyard
Earthquake Inferno Tower Graveyard
Arrows Archers Graveyard
Royal Delivery
Fireball Archers Mega Minion Inferno Tower
Poison Archers Inferno Tower Graveyard
Lightning Inferno Tower
Rocket Inferno Tower

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Spirit Ice Golem Poison

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Spirit Ice Golem Poison The Log

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Spirit Ice Golem Mega Minion Inferno Tower Poison Graveyard

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Spirit Ice Golem

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Ice Spirit Ice Golem The Log Archers Mega Minion Poison Graveyard Inferno Tower

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

8 Ice Spirit Ice Golem The Log Archers

Sự hiệp lực   5 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Archers + Ice Golem Ice Spirit Graveyard Mega Minion
Graveyard + Poison Ice Golem Archers Ice Spirit Mega Minion
Ice Golem + Archers Mega Minion Graveyard Ice Spirit Inferno Tower
Ice Spirit + Ice Golem Mega Minion Archers Inferno Tower Graveyard
+ Ice Spirit The Log Ice Golem Poison
+ Inferno Tower Poison
+ Ice Golem Ice Spirit Archers Graveyard
+ Graveyard Inferno Tower The Log

Khắc tinh   60 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Poison Archers Mega Minion Ice Spirit Inferno Tower The Log Ice Golem
Poison The Log Archers Ice Golem Ice Spirit
Poison The Log
Mega Minion Inferno Tower Ice Golem Archers Poison
Poison Mega Minion Archers Ice Golem The Log Ice Spirit
Poison Ice Spirit Mega Minion Archers Ice Golem
Poison Mega Minion The Log Ice Golem
Inferno Tower The Log Mega Minion Ice Spirit Archers
Ice Golem Mega Minion The Log Ice Spirit Inferno Tower
The Log Poison
Archers Mega Minion Poison Ice Golem Ice Spirit
Poison The Log Mega Minion Ice Golem Archers
Mega Minion Inferno Tower Ice Spirit Archers Ice Golem
The Log Mega Minion Poison Ice Spirit Ice Golem
Inferno Tower Ice Spirit The Log Mega Minion
Mega Minion Inferno Tower Ice Golem
Inferno Tower Mega Minion The Log Ice Spirit
Poison Ice Golem Archers Ice Spirit The Log
Poison Mega Minion Ice Spirit Archers
Poison The Log
Inferno Tower Mega Minion
Poison
Mega Minion Inferno Tower Archers
Ice Golem Poison The Log Mega Minion
Mega Minion Ice Golem The Log Inferno Tower Poison
The Log Inferno Tower Ice Spirit Poison Mega Minion
Graveyard Poison
Mega Minion Poison The Log
Poison Ice Golem
The Log Inferno Tower Archers Poison
Archers Ice Golem The Log Poison Ice Spirit
The Log Mega Minion Archers
Archers Poison Ice Golem Mega Minion The Log Ice Spirit
Poison Ice Golem The Log Archers
Mega Minion Archers Poison Ice Golem Inferno Tower Ice Spirit
Poison
Mega Minion Ice Golem Ice Spirit Inferno Tower The Log
Ice Golem The Log Mega Minion Inferno Tower Ice Spirit
Poison Mega Minion The Log Ice Golem Ice Spirit
Inferno Tower Mega Minion Archers Poison Ice Spirit
Mega Minion Inferno Tower Ice Golem
Ice Golem Inferno Tower Mega Minion The Log
Archers Mega Minion Poison
Mega Minion Inferno Tower Ice Spirit Ice Golem
Ice Golem Inferno Tower Mega Minion Archers
Mega Minion Inferno Tower Ice Golem Poison
Inferno Tower Mega Minion
Inferno Tower Ice Golem Mega Minion The Log Graveyard
Inferno Tower Mega Minion
Ice Golem Ice Spirit Mega Minion Archers The Log
The Log Mega Minion Archers Poison Ice Golem
Ice Golem Mega Minion Poison Inferno Tower
Mega Minion Ice Spirit Poison
Ice Golem Poison Inferno Tower Archers
Poison Ice Spirit The Log Ice Golem Mega Minion
Poison Mega Minion Archers Ice Spirit Ice Golem
Mega Minion Ice Golem Ice Spirit Archers Poison
Ice Spirit Archers Inferno Tower Ice Golem Mega Minion
Ice Golem Ice Spirit Mega Minion Archers The Log Poison
Inferno Tower The Log
Archers Poison Ice Golem The Log Mega Minion
Mega Minion Ice Spirit Ice Golem Graveyard Inferno Tower
Mega Minion Inferno Tower Ice Golem Poison Archers
Inferno Tower Ice Golem Mega Minion

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Ice Spirit The Log Poison Archers Ice Golem
The Log Poison Ice Golem Mega Minion Archers Ice Spirit
The Log Ice Spirit Poison Ice Golem Archers Mega Minion
Ice Golem The Log Archers Mega Minion Poison
Ice Golem Poison Ice Spirit Mega Minion Archers
The Log Ice Golem Ice Spirit Archers Poison Mega Minion
Mega Minion Poison Archers Ice Golem The Log Ice Spirit
Mega Minion Ice Spirit Archers Ice Golem Inferno Tower
Poison Archers Mega Minion Ice Spirit Ice Golem
Mega Minion Poison Ice Golem The Log
Mega Minion Poison Ice Golem
Ice Golem
Archers Mega Minion
Poison The Log Ice Golem Archers Mega Minion
Mega Minion
Graveyard Ice Spirit Ice Golem Mega Minion
Ice Golem
Ice Spirit The Log
Ice Golem
Poison Ice Spirit Mega Minion Archers

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord