Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Godly!

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Minion Minion Horde Ice Golem

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Ice Golem Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Balloon Miner Mega Knight

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Balloon Miner Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Golem Balloon Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Ice Golem Balloon Miner

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Minion Minion Horde Balloon Miner
Giant Snowball Bats Minion Minion Horde
Zap Bats Minion Minion Horde Balloon
Barbarian Barrel
The Log
Earthquake
Arrows Bats Minion Minion Horde
Royal Delivery Bats Minion Horde
Fireball Minion Minion Horde Balloon
Poison Bats Minion Minion Horde
Lightning Balloon
Rocket Balloon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Ice Golem

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Ice Golem Mega Knight

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Ice Golem Miner

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Minion Horde Ice Golem

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Bats Ice Golem Zap Miner Minion Balloon Minion Horde Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Bats Ice Golem Zap Miner

Sự hiệp lực   7 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Balloon + Ice Golem Minion Zap
Bats + Miner Ice Golem Minion Minion Horde Mega Knight
Minion Horde + Miner Minion Zap Bats
Ice Golem + Balloon Zap Miner Bats
+ Zap Bats Minion Miner
+ Minion Horde Minion Zap Bats Ice Golem Mega Knight
+ Balloon Miner Minion Horde Bats Mega Knight
+ Miner Minion Horde Ice Golem Balloon Mega Knight

Khắc tinh   50 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Ice Golem Bats Minion Horde Minion Zap
Mega Knight Zap Minion Horde Ice Golem
Miner
Balloon Ice Golem Minion Horde Miner Minion Bats Mega Knight
Mega Knight Ice Golem Minion Minion Horde
Minion Horde Ice Golem Zap Minion
Mega Knight Ice Golem Minion Horde
Minion Horde Bats Minion
Ice Golem Mega Knight Minion Horde Minion
Mega Knight
Ice Golem Zap Bats Minion Horde Minion
Zap Mega Knight Ice Golem Miner
Minion Horde Mega Knight
Minion Horde Mega Knight Bats Minion Miner Ice Golem
Bats Minion Horde Miner Mega Knight Minion Ice Golem
Minion Horde Bats Minion Mega Knight
Minion Horde Minion Ice Golem Mega Knight Bats
Mega Knight Minion Horde Zap Minion
Ice Golem Miner Balloon
Minion Horde Bats Minion
Mega Knight Minion Horde Zap
Minion Horde Bats Minion
Minion Horde Bats Minion
Miner Balloon Ice Golem
Ice Golem Mega Knight Miner
Mega Knight Minion Horde
Miner
Minion Balloon
Minion Horde Ice Golem Mega Knight
Mega Knight Minion Horde Zap
Mega Knight Ice Golem Minion Zap Bats Minion Horde
Mega Knight Minion Horde Minion Zap Bats
Minion Ice Golem Mega Knight Bats
Zap Ice Golem Minion Horde
Minion Ice Golem Minion Horde
Mega Knight
Minion Horde Zap Miner Ice Golem Mega Knight Minion
Minion Horde Mega Knight Zap Ice Golem Minion
Ice Golem Mega Knight
Minion Minion Horde Zap Bats
Minion Horde Minion Ice Golem Miner Bats Mega Knight
Ice Golem Mega Knight Minion Minion Horde
Minion Minion Horde
Ice Golem Miner Mega Knight
Minion Horde Ice Golem Mega Knight
Minion Horde Mega Knight Miner Ice Golem Minion Balloon
Minion Horde Mega Knight
Minion Horde Minion Ice Golem Bats
Minion Horde Minion Bats
Ice Golem Mega Knight Bats Minion
Miner Ice Golem Minion Mega Knight Bats
Ice Golem Bats Minion Zap Minion Horde Mega Knight
Minion Zap Mega Knight Minion Horde Bats
Ice Golem Mega Knight
Mega Knight Ice Golem Zap Minion
Mega Knight Zap Minion Minion Horde Ice Golem
Zap Minion Minion Horde Bats Ice Golem
Minion Mega Knight Ice Golem Minion Horde
Ice Golem Minion Horde Minion Mega Knight
Zap Minion Horde Mega Knight
Minion Ice Golem Minion Horde Bats Mega Knight Zap
Zap Minion Horde Minion Miner Ice Golem Mega Knight
Minion Horde Minion Zap Ice Golem Bats
Bats Minion Mega Knight Ice Golem Minion Horde

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Mega Knight Ice Golem Bats Minion
Bats Ice Golem Mega Knight
Mega Knight Zap Minion Horde Minion Bats Ice Golem
Ice Golem Zap Mega Knight
Ice Golem Zap Minion Bats Minion Horde
Zap Ice Golem
Mega Knight Ice Golem
Minion Mega Knight Bats Minion Horde Ice Golem
Minion Ice Golem Minion Horde
Minion Mega Knight Bats Ice Golem
Ice Golem Balloon Minion
Ice Golem Minion Horde
Zap
Mega Knight
Zap Balloon Minion Ice Golem
Minion Horde Balloon Minion
Zap Minion Ice Golem Bats Minion Horde Miner
Mega Knight Minion Ice Golem Bats
Zap
Ice Golem
Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord