Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Godly!

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Archers Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Archers P.E.K.K.A Bandit Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Battle Ram P.E.K.K.A

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Poison

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Battle Ram Bandit

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Poison

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Battle Ram P.E.K.K.A Bandit

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Bandit Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Battle Ram
Giant Snowball Bats Battle Ram
Zap Bats Battle Ram Bandit
Barbarian Barrel Archers Bandit
The Log Archers Battle Ram Bandit
Earthquake
Arrows Bats Archers
Royal Delivery Bats
Fireball Archers Battle Ram Electro Wizard
Poison Bats Archers Electro Wizard
Lightning Battle Ram Electro Wizard
Rocket

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Poison

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Poison

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Battle Ram Poison P.E.K.K.A

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Bats Archers Bandit Poison Battle Ram Electro Wizard P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Zap Bats Archers Bandit

Sự hiệp lực   7 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Archers + P.E.K.K.A Electro Wizard
Bandit + Battle Ram P.E.K.K.A Bats Electro Wizard Zap Poison
Bats + Battle Ram Bandit P.E.K.K.A
P.E.K.K.A + Zap Electro Wizard Bandit Archers Poison Bats
+ Battle Ram P.E.K.K.A Zap Bandit
+ Poison Bandit Bats Zap Electro Wizard
+ P.E.K.K.A Electro Wizard Poison Battle Ram Bandit
+ P.E.K.K.A Zap Archers Battle Ram Bandit

Khắc tinh   57 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Electro Wizard Poison Archers Bats Zap
Electro Wizard Zap Poison Archers
Poison Electro Wizard Bandit
P.E.K.K.A Electro Wizard Poison Bats Battle Ram Archers
Poison Electro Wizard Archers P.E.K.K.A
Poison Electro Wizard Archers Zap
Poison P.E.K.K.A Electro Wizard
P.E.K.K.A Electro Wizard Archers Bats
P.E.K.K.A Electro Wizard Battle Ram
Poison
Archers Poison Zap Electro Wizard Bats
Poison Archers Electro Wizard Bandit Zap
P.E.K.K.A
Archers P.E.K.K.A Bats Electro Wizard Bandit
Bats Bandit Electro Wizard P.E.K.K.A Poison
P.E.K.K.A Bandit Bats Electro Wizard
P.E.K.K.A Bats Electro Wizard
Electro Wizard P.E.K.K.A Zap Bandit
Poison Electro Wizard Archers Bandit Battle Ram
Poison Bats Electro Wizard Archers
Poison Electro Wizard P.E.K.K.A Zap
P.E.K.K.A Bats
Poison
P.E.K.K.A Archers Electro Wizard Bats
Poison Battle Ram Electro Wizard
Bandit Poison Electro Wizard
P.E.K.K.A Poison Electro Wizard
Poison
P.E.K.K.A Electro Wizard Battle Ram Poison
Poison P.E.K.K.A
Archers Poison Zap Electro Wizard P.E.K.K.A
Zap Archers Electro Wizard Poison Bats
Electro Wizard Archers Bats Zap
Archers Poison Electro Wizard Bats
Zap Poison Electro Wizard Archers
Poison Archers Electro Wizard
Poison Bandit
Bandit P.E.K.K.A Zap Electro Wizard
Bandit P.E.K.K.A Electro Wizard Zap
Poison Electro Wizard Bandit
Electro Wizard Archers Bats Poison Zap
P.E.K.K.A Bandit Electro Wizard Bats
P.E.K.K.A Bandit Electro Wizard
Electro Wizard Poison Archers
Bandit P.E.K.K.A Electro Wizard
P.E.K.K.A Archers Electro Wizard Bandit
P.E.K.K.A Poison Battle Ram Electro Wizard
P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Battle Ram Electro Wizard Bats
Bats Electro Wizard P.E.K.K.A
Electro Wizard Bandit Bats P.E.K.K.A Archers
Bandit Electro Wizard Poison Bats Archers
Electro Wizard P.E.K.K.A Battle Ram Zap Bandit Bats Poison
Bandit Poison Zap Bats P.E.K.K.A Electro Wizard
Archers Electro Wizard Bandit Poison P.E.K.K.A
Poison Electro Wizard Zap
Poison P.E.K.K.A Archers Bandit Electro Wizard Zap
Zap Electro Wizard Poison Bats Archers
P.E.K.K.A Electro Wizard Archers Bandit
Electro Wizard Poison Bandit Archers P.E.K.K.A
Electro Wizard Zap P.E.K.K.A
Archers Electro Wizard Poison Bats Zap
Electro Wizard Zap P.E.K.K.A
Bats Zap Archers Poison Electro Wizard
P.E.K.K.A Bats Bandit

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Electro Wizard Zap Poison Archers Bats
Bats Poison Bandit Electro Wizard Archers
Zap Bats Bandit Archers Poison Electro Wizard
Zap Electro Wizard Bandit Poison Archers
Electro Wizard Zap Poison Bats Archers
Zap Poison Electro Wizard Archers
Poison Bandit Electro Wizard Archers
Electro Wizard Bandit Bats Archers
Archers Poison Electro Wizard
Bandit Bats Electro Wizard Poison
Battle Ram Poison
Electro Wizard Battle Ram
Zap Poison
Archers Electro Wizard Bandit
Poison Bandit Zap Electro Wizard Battle Ram Archers
Battle Ram
Battle Ram Electro Wizard Zap Bats
P.E.K.K.A Electro Wizard Bats Bandit
Zap
Battle Ram
Poison Archers Bandit Electro Wizard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord