Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Night Witch Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Giant Cannon Cart Night Witch Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Giant Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Giant Cannon Cart Miner

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Giant Cannon Cart

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Miner Night Witch Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Night Witch
Zap Goblins Night Witch
Tornado Giant Miner
The Log Goblins Cannon Cart
Arrows Goblins Night Witch
Fireball Cannon Cart Night Witch Electro Wizard
Poison Night Witch Electro Wizard
Lightning Cannon Cart Night Witch Electro Wizard
Rocket Cannon Cart Night Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fireball

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Miner Night Witch

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Giant

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblins Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Goblins Miner Fireball Night Witch Electro Wizard Cannon Cart Giant

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Zap Goblins Miner Fireball

Sự hiệp lực   7 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Cannon Cart + Zap Giant
Fireball + Zap Giant
Giant + Night Witch Zap Electro Wizard Fireball Goblins Cannon Cart
Goblins + Miner Giant Electro Wizard
+ Goblins Electro Wizard Night Witch
+ Giant Miner Electro Wizard
+ Fireball Electro Wizard Giant Cannon Cart
+ Miner Zap Giant Goblins Night Witch

Khắc tinh   41 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Electro Wizard Zap Night Witch Fireball
Zap Electro Wizard Cannon Cart Fireball
Fireball Electro Wizard Miner
Cannon Cart Giant Fireball Electro Wizard Miner
Cannon Cart Goblins Electro Wizard Fireball
Fireball Electro Wizard Goblins Zap
Night Witch Cannon Cart Goblins Fireball Electro Wizard
Electro Wizard
Electro Wizard
Night Witch Fireball Zap Electro Wizard
Zap Electro Wizard Miner Fireball Goblins
Cannon Cart Night Witch
Goblins Miner Electro Wizard Night Witch
Goblins Night Witch Fireball Miner Cannon Cart Electro Wizard
Cannon Cart Electro Wizard Goblins Night Witch
Cannon Cart Electro Wizard Night Witch
Goblins Electro Wizard Night Witch Zap Cannon Cart Fireball
Electro Wizard Cannon Cart Fireball Miner Giant
Fireball Electro Wizard
Fireball Electro Wizard Cannon Cart Zap
Night Witch
Fireball
Electro Wizard Night Witch Goblins Cannon Cart
Fireball Cannon Cart Giant Miner Electro Wizard
Fireball Miner Electro Wizard
Fireball Night Witch Electro Wizard Cannon Cart
Miner Fireball
Giant Fireball Cannon Cart Electro Wizard
Fireball
Fireball Cannon Cart Zap Electro Wizard
Electro Wizard Zap Fireball
Electro Wizard Fireball Goblins Night Witch Zap Cannon Cart
Cannon Cart Night Witch Electro Wizard Goblins
Fireball Zap Electro Wizard
Electro Wizard Night Witch
Fireball
Electro Wizard Miner Cannon Cart Zap
Goblins Electro Wizard Zap Cannon Cart
Electro Wizard Cannon Cart Night Witch Fireball
Electro Wizard Zap Night Witch Fireball
Electro Wizard Cannon Cart Night Witch Miner
Cannon Cart Night Witch Electro Wizard
Electro Wizard Fireball
Cannon Cart Miner Electro Wizard
Electro Wizard Cannon Cart
Cannon Cart Giant Miner Electro Wizard
Night Witch
Goblins Electro Wizard Night Witch
Electro Wizard Night Witch
Goblins Electro Wizard Night Witch Cannon Cart
Electro Wizard Miner Fireball Goblins Night Witch
Electro Wizard Goblins Zap Night Witch Cannon Cart
Electro Wizard Zap
Electro Wizard Cannon Cart Night Witch
Fireball Zap Electro Wizard Night Witch
Night Witch Fireball Zap Electro Wizard Cannon Cart
Zap Electro Wizard Fireball Night Witch
Cannon Cart Electro Wizard Night Witch Fireball
Fireball Night Witch Electro Wizard Cannon Cart Goblins
Electro Wizard Night Witch Goblins Cannon Cart Zap
Electro Wizard Goblins Night Witch Zap
Zap Electro Wizard Miner Goblins Cannon Cart
Zap Night Witch Electro Wizard Fireball
Cannon Cart Night Witch

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Electro Wizard Zap Night Witch Fireball Cannon Cart
Goblins Night Witch Electro Wizard
Zap Electro Wizard Night Witch Cannon Cart Goblins
Zap Electro Wizard Night Witch Goblins
Electro Wizard Zap Fireball Night Witch
Zap Electro Wizard Night Witch Goblins
Fireball Cannon Cart Goblins Electro Wizard
Electro Wizard Night Witch
Electro Wizard Fireball
Fireball Cannon Cart Electro Wizard Night Witch
Fireball
Electro Wizard
Electro Wizard
Fireball Electro Wizard Zap
Zap Electro Wizard Goblins Fireball Miner
Night Witch Goblins Cannon Cart Electro Wizard
Zap Fireball
Electro Wizard Cannon Cart Fireball Night Witch

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord