Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Godly!

1 problems Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có đơn vị phòng không gây sát thương cao!

Bạn không có đơn vị nào có thể tấn công trên không và gây sát thương cao. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Night Witch Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Giant Cannon Cart Night Witch Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Giant Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Giant Cannon Cart Miner

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Giant Cannon Cart

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Miner Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Giant Cannon Cart Miner Night Witch
Giant Snowball Goblins Miner Night Witch
Zap Goblins Cannon Cart Night Witch
Barbarian Barrel Goblins Cannon Cart Night Witch Electro Wizard
The Log Goblins Cannon Cart
Earthquake
Arrows Goblins Night Witch
Royal Delivery Goblins Cannon Cart Miner Night Witch Electro Wizard
Fireball Cannon Cart Night Witch Electro Wizard
Poison Night Witch Electro Wizard
Lightning Cannon Cart Night Witch Electro Wizard
Rocket Cannon Cart Night Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fireball

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Miner Night Witch

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblins Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Goblins Miner Fireball Night Witch Electro Wizard Cannon Cart Giant

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Zap Goblins Miner Fireball

Sự hiệp lực   7 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Cannon Cart + Zap Giant
Fireball + Zap Giant Miner
Giant + Night Witch Zap Electro Wizard Fireball Goblins Miner Cannon Cart
Goblins + Miner Giant Electro Wizard
+ Goblins Electro Wizard Zap Night Witch Fireball Giant
+ Giant Miner Electro Wizard
+ Fireball Miner Electro Wizard Giant Cannon Cart
+ Miner Zap Giant Goblins Night Witch

Khắc tinh   41 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball
Fireball Night Witch Electro Wizard Cannon Cart
Electro Wizard Night Witch Zap Fireball
Electro Wizard Zap Fireball Cannon Cart
Fireball Miner Electro Wizard
Giant Cannon Cart Fireball Electro Wizard Miner
Fireball Electro Wizard
Goblins Electro Wizard Fireball Cannon Cart
Fireball Zap Electro Wizard Goblins
Cannon Cart Goblins Fireball Night Witch Electro Wizard
Electro Wizard
Electro Wizard
Electro Wizard Night Witch Fireball Zap
Goblins Fireball Miner Zap Electro Wizard
Cannon Cart Night Witch
Goblins Electro Wizard Night Witch Miner
Electro Wizard Night Witch Miner Goblins Fireball Cannon Cart
Night Witch Electro Wizard Cannon Cart Goblins
Cannon Cart Night Witch Electro Wizard
Electro Wizard Goblins Night Witch Zap Fireball Cannon Cart
Electro Wizard Miner Giant Fireball Cannon Cart
Fireball Electro Wizard
Fireball
Fireball Electro Wizard Cannon Cart Zap
Night Witch
Fireball
Cannon Cart Electro Wizard Goblins Night Witch
Fireball Cannon Cart Giant Miner Electro Wizard
Electro Wizard Zap Goblins Fireball Miner
Electro Wizard Fireball Miner
Fireball Night Witch Electro Wizard Cannon Cart
Miner Fireball
Giant Cannon Cart Fireball Electro Wizard
Fireball
Fireball Cannon Cart Zap Electro Wizard
Zap Electro Wizard Fireball
Fireball Electro Wizard Night Witch Zap Cannon Cart Goblins
Night Witch Cannon Cart Electro Wizard Goblins
Zap Fireball Electro Wizard
Electro Wizard Night Witch
Fireball
Zap Electro Wizard Miner Cannon Cart
Cannon Cart Electro Wizard Goblins Zap
Electro Wizard Fireball Night Witch Cannon Cart
Electro Wizard Night Witch Fireball Zap
Cannon Cart Night Witch Electro Wizard Miner
Cannon Cart Night Witch Electro Wizard
Fireball Electro Wizard
Cannon Cart Miner Electro Wizard
Electro Wizard Cannon Cart
Cannon Cart Giant Miner Electro Wizard
Night Witch
Electro Wizard Night Witch Goblins
Electro Wizard Night Witch
Goblins Electro Wizard Cannon Cart Night Witch
Electro Wizard Fireball Miner Goblins Night Witch
Goblins Electro Wizard Zap Cannon Cart Night Witch
Zap Electro Wizard
Electro Wizard Cannon Cart Night Witch
Fireball Zap Night Witch Electro Wizard
Fireball Electro Wizard Night Witch Cannon Cart Zap
Zap Electro Wizard Fireball Night Witch
Fireball Electro Wizard Cannon Cart Night Witch
Cannon Cart Electro Wizard Goblins Night Witch Fireball
Electro Wizard Goblins Zap Night Witch Cannon Cart
Electro Wizard Goblins Night Witch Zap
Electro Wizard Zap Cannon Cart Goblins Miner
Night Witch Fireball Zap Electro Wizard
Cannon Cart Night Witch

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Electro Wizard Zap Night Witch Fireball Cannon Cart
Night Witch Electro Wizard Goblins
Zap Goblins Electro Wizard Night Witch Cannon Cart
Zap Electro Wizard Night Witch Goblins
Electro Wizard Zap Fireball Night Witch
Zap Goblins Night Witch Electro Wizard
Fireball Cannon Cart Electro Wizard Goblins
Goblins Miner Electro Wizard Night Witch Cannon Cart
Electro Wizard Fireball
Fireball
Electro Wizard
Electro Wizard
Fireball Electro Wizard Zap
Fireball Electro Wizard Night Witch Cannon Cart
Fireball Electro Wizard Cannon Cart

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord