Bộ bài 3.5


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Mega Minion Executioner

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Knight Mega Minion Executioner

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Balloon Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball Tornado

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Balloon Miner

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Knight Balloon

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Knight Balloon Miner

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Balloon Miner
Giant Snowball
Zap Goblins Balloon
Barbarian Barrel Goblins
The Log Goblins
Earthquake
Arrows Goblins
Royal Delivery Goblins
Fireball Mega Minion Balloon Executioner
Poison Executioner
Lightning Balloon Executioner
Rocket Balloon Executioner

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Tornado Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Tornado Executioner

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Knight Mega Minion Tornado Executioner Miner

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblins

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Goblins Knight Mega Minion Miner Tornado Fireball Balloon Executioner

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Goblins Knight Mega Minion Miner

Sự hiệp lực   8 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Balloon + Knight Mega Minion Tornado
Executioner + Tornado Miner Knight
Fireball + Tornado Miner
Goblins + Miner Knight Tornado
+ Balloon Goblins Miner Tornado Executioner
+ Tornado Balloon Miner
+ Goblins Knight Mega Minion Fireball Executioner
+ Mega Minion Fireball Executioner Goblins Knight Balloon

Khắc tinh   58 85

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Executioner Tornado Knight Mega Minion Fireball
Tornado Executioner Fireball Knight
Fireball Knight Miner
Balloon Knight Mega Minion Executioner Fireball Miner
Executioner Mega Minion Fireball Tornado Goblins
Executioner Fireball Mega Minion Goblins Tornado
Executioner Knight Mega Minion Goblins Fireball
Knight Mega Minion
Tornado Knight Executioner Mega Minion
Executioner
Mega Minion Executioner Fireball Tornado
Miner Knight Executioner Mega Minion Tornado Goblins Fireball
Executioner Knight
Mega Minion Goblins Miner Knight Tornado
Fireball Tornado Miner Mega Minion Executioner Knight Goblins
Tornado Executioner Goblins Mega Minion Knight
Mega Minion Knight Executioner
Goblins Tornado Mega Minion Fireball Knight Executioner
Executioner Miner Fireball Knight Balloon
Fireball Mega Minion Executioner Tornado
Fireball Executioner Tornado
Mega Minion Knight
Fireball Knight
Mega Minion Tornado Knight Goblins
Executioner Fireball Balloon Mega Minion Miner Knight
Mega Minion Tornado Knight Miner Executioner Fireball
Executioner Fireball Tornado Mega Minion
Fireball Miner
Executioner Mega Minion Balloon Fireball
Fireball Tornado
Fireball Tornado Executioner
Tornado Executioner Fireball
Tornado Fireball Goblins Executioner Mega Minion
Executioner Tornado Goblins Mega Minion Knight
Fireball Tornado Executioner
Mega Minion Knight Executioner Tornado
Knight Executioner Fireball
Tornado Knight Mega Minion Miner
Goblins Mega Minion Knight
Executioner Tornado Knight Fireball Mega Minion
Mega Minion Fireball Executioner Tornado
Mega Minion Knight Miner
Knight Executioner Mega Minion
Mega Minion Fireball Executioner
Knight Mega Minion Miner Executioner
Executioner Tornado Knight Mega Minion
Mega Minion Executioner Miner Balloon Knight
Mega Minion Executioner Knight
Mega Minion Tornado Knight Goblins
Mega Minion Knight Tornado
Goblins Tornado Knight Mega Minion Executioner
Fireball Mega Minion Miner Tornado Executioner Goblins Knight
Goblins Knight Mega Minion Executioner
Mega Minion Knight Executioner
Knight Executioner Tornado
Fireball Executioner Mega Minion Knight
Executioner Mega Minion Fireball Knight Tornado
Mega Minion Fireball Tornado
Knight Fireball Executioner Tornado Mega Minion
Knight Mega Minion Executioner Tornado Goblins Fireball
Goblins Tornado
Executioner Goblins Tornado Knight Mega Minion
Mega Minion Goblins Miner Knight
Mega Minion Executioner Fireball Tornado
Knight Mega Minion

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Executioner Tornado Fireball Knight
Executioner Mega Minion Goblins Knight
Executioner Mega Minion Tornado Knight Goblins
Executioner Tornado Mega Minion Knight Goblins
Executioner Tornado Mega Minion Fireball
Tornado Knight Goblins Executioner Mega Minion
Fireball Mega Minion Executioner Tornado Knight Goblins
Knight Mega Minion Executioner Miner Tornado Goblins
Mega Minion Executioner Tornado Fireball
Fireball Executioner Mega Minion Knight Tornado
Fireball Mega Minion Balloon
Mega Minion Fireball Executioner
Executioner Tornado
Tornado Knight Mega Minion
Fireball Executioner Balloon Mega Minion
Balloon Fireball Mega Minion
Mega Minion Miner Fireball Goblins
Goblins Knight
Fireball Tornado
Knight
Fireball Knight Mega Minion Executioner

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord