Bộ bài 3.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tồi tệ
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Spirit Bats Ice Golem Inferno Tower Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Ice Spirit Bats Ice Golem Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Spirit Ice Golem Hog Rider

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Ice Golem Hog Rider Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Hog Rider
Giant Snowball Bats Hog Rider
Zap Bats Inferno Tower
Barbarian Barrel Ice Spirit
The Log Ice Spirit
Earthquake Inferno Tower
Arrows Bats
Royal Delivery Bats
Fireball Inferno Tower Electro Wizard
Poison Bats Inferno Tower Electro Wizard
Lightning Inferno Tower Electro Wizard
Rocket Hog Rider Inferno Tower

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Spirit Ice Golem Fireball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Spirit Ice Golem Fireball The Log

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Spirit Bats Ice Golem Inferno Tower

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Spirit Ice Golem Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Ice Spirit Bats Ice Golem The Log Fireball Hog Rider Electro Wizard Inferno Tower

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

7 Ice Spirit Bats Ice Golem The Log

Sự hiệp lực   7 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Bats + Hog Rider Ice Golem Ice Spirit
Fireball + Hog Rider The Log
Hog Rider + Ice Spirit Ice Golem Fireball The Log Bats Electro Wizard
Ice Golem + Hog Rider Electro Wizard Ice Spirit Inferno Tower Bats
+ Hog Rider Ice Golem Inferno Tower Electro Wizard Bats
+ Ice Spirit The Log Ice Golem
+ Hog Rider Fireball Inferno Tower
+ Ice Golem Hog Rider Ice Spirit

Khắc tinh   51 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Electro Wizard Inferno Tower Ice Golem Fireball The Log Bats Ice Spirit
Electro Wizard The Log Ice Golem Fireball Ice Spirit
Fireball Electro Wizard The Log
Ice Golem Inferno Tower Bats Electro Wizard Hog Rider Fireball
Ice Spirit Electro Wizard The Log Fireball Ice Golem
Fireball Electro Wizard Ice Spirit Ice Golem
Ice Golem The Log Electro Wizard Fireball
Inferno Tower Ice Spirit Electro Wizard Bats The Log
Ice Golem Electro Wizard Inferno Tower Ice Spirit The Log
The Log
Ice Spirit Bats Ice Golem Fireball Electro Wizard
The Log Ice Golem Electro Wizard Fireball
Ice Golem Bats Inferno Tower Ice Spirit Electro Wizard
Fireball Ice Spirit Electro Wizard Bats Ice Golem The Log
Inferno Tower Bats The Log Electro Wizard Ice Spirit
Bats Electro Wizard Ice Golem Inferno Tower
Inferno Tower Electro Wizard Fireball The Log Ice Spirit
Ice Golem Electro Wizard Ice Spirit The Log Fireball Hog Rider
Fireball Electro Wizard Ice Spirit Bats
Fireball Electro Wizard The Log
Inferno Tower Bats
Fireball
Inferno Tower Bats Electro Wizard
Fireball Electro Wizard Ice Golem The Log
Ice Golem Inferno Tower Fireball Electro Wizard The Log
Fireball Inferno Tower Ice Spirit The Log Electro Wizard
Fireball
Electro Wizard The Log Fireball
Fireball Ice Golem
Fireball The Log Electro Wizard Inferno Tower
Electro Wizard The Log Ice Golem Fireball Bats Ice Spirit
Fireball Electro Wizard The Log Bats
Bats Ice Spirit Ice Golem The Log Electro Wizard
Fireball Ice Golem The Log Electro Wizard
Ice Spirit Inferno Tower Electro Wizard Ice Golem
Fireball
Ice Golem Electro Wizard Inferno Tower Ice Spirit The Log
Inferno Tower The Log Electro Wizard Ice Golem Ice Spirit
Electro Wizard The Log Fireball Ice Spirit Ice Golem
Electro Wizard Inferno Tower Fireball Bats Ice Spirit
Inferno Tower Bats Electro Wizard Ice Golem
Ice Golem Electro Wizard The Log Inferno Tower
Fireball Electro Wizard
Electro Wizard Ice Spirit Ice Golem Inferno Tower
Ice Golem Inferno Tower Electro Wizard
Electro Wizard Inferno Tower Hog Rider Ice Golem
Inferno Tower
Inferno Tower Ice Golem Electro Wizard Bats The Log
Inferno Tower Bats Electro Wizard
Electro Wizard Ice Spirit Ice Golem Bats The Log
Electro Wizard The Log Fireball Ice Golem Bats
Electro Wizard Ice Golem Bats Inferno Tower
Electro Wizard Bats Ice Spirit
Inferno Tower Electro Wizard Ice Golem
Fireball Ice Spirit Electro Wizard The Log Ice Golem
Electro Wizard Ice Golem Fireball Ice Spirit
Electro Wizard Bats Fireball Ice Golem Ice Spirit
Ice Golem Ice Spirit Fireball Electro Wizard Inferno Tower
Electro Wizard The Log Fireball Ice Golem Ice Spirit
Electro Wizard Inferno Tower The Log
Electro Wizard Ice Golem Bats The Log
Electro Wizard Ice Spirit Inferno Tower Ice Golem
Inferno Tower Electro Wizard Ice Golem Bats Fireball
Inferno Tower Bats Ice Golem

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

The Log Ice Spirit Electro Wizard Bats Ice Golem Fireball
The Log Bats Electro Wizard Ice Spirit Ice Golem
The Log Bats Ice Golem Electro Wizard Ice Spirit
The Log Ice Golem Electro Wizard
Ice Golem Electro Wizard Fireball Bats Ice Spirit
The Log Ice Spirit Ice Golem Electro Wizard
Fireball Electro Wizard Ice Golem Ice Spirit The Log
Ice Golem Ice Spirit Electro Wizard Inferno Tower Bats
Ice Golem Fireball Ice Spirit Electro Wizard
Fireball Ice Golem Electro Wizard Bats The Log
Fireball Ice Golem
Ice Golem Electro Wizard
The Log Ice Spirit
Electro Wizard
Fireball The Log Ice Golem Electro Wizard
Electro Wizard Fireball Ice Spirit Bats Ice Golem
Ice Golem Electro Wizard Bats
Ice Spirit Fireball The Log
Ice Golem
Ice Spirit Electro Wizard Fireball

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord