Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Musketeer Baby Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Skeletons Musketeer Baby Dragon Bowler

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Lightning The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Lightning

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Hog Rider Baby Dragon

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Hog Rider
Giant Snowball Skeletons Hog Rider
Zap Skeletons
Barbarian Barrel Skeletons Musketeer
The Log Skeletons
Earthquake
Arrows
Royal Delivery
Fireball Musketeer
Poison Musketeer
Lightning Musketeer Baby Dragon Bowler
Rocket Musketeer Hog Rider Bowler

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Tornado Baby Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Tornado Baby Dragon Bowler The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Skeletons Tornado Bowler

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Musketeer

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Skeletons The Log Tornado Baby Dragon Hog Rider Musketeer Bowler Lightning

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Skeletons The Log Tornado Baby Dragon

Sự hiệp lực   5 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Baby Dragon + Skeletons Musketeer Hog Rider Tornado
Bowler + Skeletons Musketeer Tornado
Hog Rider + Skeletons The Log Lightning Musketeer Baby Dragon Tornado
Lightning + Hog Rider The Log
+ Hog Rider Lightning
+ Skeletons Bowler Baby Dragon Hog Rider Tornado
+ Musketeer Hog Rider Baby Dragon Bowler Tornado
+ Hog Rider Skeletons Musketeer Baby Dragon Bowler

Khắc tinh   58 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Musketeer Baby Dragon Lightning Tornado The Log
Tornado Bowler The Log Baby Dragon
Baby Dragon The Log
Bowler Lightning Baby Dragon Musketeer Hog Rider
Baby Dragon Bowler Tornado Musketeer The Log
Baby Dragon Tornado Musketeer
Bowler Lightning The Log Baby Dragon
Musketeer The Log Skeletons
Tornado Bowler Lightning Musketeer Skeletons The Log
Baby Dragon The Log Bowler
Musketeer Lightning Tornado Skeletons Baby Dragon
The Log Baby Dragon Tornado Bowler Musketeer Skeletons
Bowler Musketeer
Musketeer Skeletons Bowler Tornado
Lightning Musketeer Bowler The Log Baby Dragon Tornado Skeletons
Bowler Tornado The Log Musketeer Skeletons
Bowler Musketeer Baby Dragon
Lightning Bowler Tornado The Log Skeletons Musketeer
Bowler Musketeer Lightning Skeletons Baby Dragon The Log Hog Rider
Tornado Musketeer Lightning Baby Dragon
Baby Dragon The Log Lightning Tornado Bowler
Musketeer
Lightning
Tornado Musketeer Skeletons
Musketeer Lightning Bowler The Log
Bowler Lightning Tornado Musketeer Baby Dragon The Log
Bowler Baby Dragon Tornado The Log
Lightning
Musketeer Bowler The Log Baby Dragon Lightning
Lightning Bowler Tornado
Bowler Baby Dragon The Log Tornado
Bowler Tornado The Log Baby Dragon Skeletons
Bowler The Log Tornado Lightning Baby Dragon Musketeer Skeletons
Baby Dragon Bowler Tornado Skeletons The Log Musketeer
Tornado The Log Baby Dragon
Musketeer Baby Dragon Lightning Tornado
Lightning Skeletons Musketeer Bowler
Tornado The Log Musketeer
Skeletons The Log
Lightning Bowler The Log Baby Dragon Musketeer Tornado
Musketeer Tornado Lightning
Baby Dragon Musketeer Bowler Lightning
Musketeer Lightning Bowler The Log
Lightning Musketeer Baby Dragon
Musketeer Bowler
Bowler Tornado Skeletons
Lightning Bowler Musketeer Hog Rider
Musketeer
Skeletons The Log Musketeer Tornado
Tornado
Tornado Bowler The Log Skeletons Musketeer
The Log Tornado Bowler Baby Dragon Lightning Skeletons Musketeer
Bowler Skeletons Musketeer
Baby Dragon Skeletons Lightning Musketeer
Musketeer Skeletons Tornado Bowler
Lightning Baby Dragon Bowler The Log
Lightning Tornado Baby Dragon Bowler Musketeer
Musketeer Lightning Baby Dragon Skeletons Tornado
Bowler Lightning Tornado Musketeer
Lightning Musketeer The Log Bowler Tornado Baby Dragon
Bowler The Log Tornado Lightning Musketeer
The Log Tornado Baby Dragon Bowler
Lightning Baby Dragon Skeletons
Musketeer Baby Dragon Tornado
Bowler

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Tornado Baby Dragon Bowler The Log Musketeer
Bowler The Log Skeletons Baby Dragon
Bowler The Log Musketeer Tornado Skeletons Baby Dragon
Tornado The Log Bowler Baby Dragon Musketeer
Tornado Baby Dragon Musketeer
The Log Tornado Bowler Baby Dragon Musketeer Skeletons
Bowler Musketeer Tornado Baby Dragon The Log
Bowler Baby Dragon Skeletons Musketeer Tornado
Baby Dragon Musketeer Tornado
Bowler Baby Dragon The Log Tornado
Lightning Musketeer Baby Dragon
Musketeer
Baby Dragon Tornado Lightning Bowler The Log
Bowler Tornado Musketeer Skeletons
The Log Bowler Baby Dragon Lightning Musketeer
Baby Dragon
Lightning Musketeer
Musketeer Skeletons Bowler
Tornado The Log
Lightning Musketeer Bowler

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord