Bộ bài 4.1


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

1 problems 1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có đơn vị phòng không gây sát thương lan!

Bạn không có thẻ nào có thể tấn công trên không và gây sát thương lan. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách ép buộc đối thủ của bạn phải chi tiêu tiên dược.

Khi đối thủ của bạn chơi đơn vị có chi phí cao (6 hoặc nhiều hơn) ở phía sau, bạn phải có khả năng đối phó với hắn ta, tốt hơn bằng cách tấn công bên làn đường khác không để hắn ta xây dựng một cú đẩy lớn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Mega Minion Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Skeletons Mega Minion Elixir Collector Golem Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Golem

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Lightning The Log

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Elixir Collector Lightning

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Golem

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Golem Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Skeletons Minion
Giant Snowball Skeletons Minion Mega Minion
Zap Skeletons Minion
Barbarian Barrel Skeletons Electro Wizard
The Log Skeletons
Earthquake Skeletons Elixir Collector
Arrows Skeletons Minion
Royal Delivery Skeletons Minion Mega Minion Electro Wizard
Fireball Minion Mega Minion Elixir Collector Electro Wizard
Poison Minion Mega Minion Elixir Collector Electro Wizard
Lightning Mega Minion Elixir Collector Electro Wizard
Rocket Elixir Collector

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Còn thiếu

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mega Minion Elixir Collector Golem

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Skeletons The Log Mega Minion Minion Electro Wizard Lightning Elixir Collector Golem

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Skeletons The Log Mega Minion Minion

Sự hiệp lực   7 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Golem + Elixir Collector Mega Minion Minion Lightning
Lightning + Golem The Log
The Log + Lightning
Mega Minion + Skeletons Golem Electro Wizard Minion
+ Golem Skeletons Mega Minion
+ Golem Skeletons
+ Mega Minion Elixir Collector Minion Electro Wizard
+ Mega Minion Skeletons

Khắc tinh   58 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Minion Mega Minion The Log Electro Wizard
Electro Wizard Lightning Minion Mega Minion The Log
The Log Electro Wizard
Electro Wizard The Log
Mega Minion Golem Lightning Minion Electro Wizard
Mega Minion Lightning Electro Wizard
Mega Minion Electro Wizard Minion The Log
Minion Electro Wizard Mega Minion
The Log Mega Minion Electro Wizard Lightning
Electro Wizard Skeletons Mega Minion Minion The Log
Lightning Electro Wizard Minion Mega Minion Skeletons The Log Golem
The Log
Mega Minion Lightning Electro Wizard Minion Skeletons
The Log Electro Wizard Mega Minion Skeletons
Mega Minion Skeletons Electro Wizard Minion
Lightning Mega Minion The Log Skeletons Electro Wizard Minion
Mega Minion The Log Minion Electro Wizard Skeletons
Minion Mega Minion Electro Wizard
Lightning Electro Wizard Mega Minion The Log Minion Skeletons
Electro Wizard Lightning The Log Skeletons
Minion Electro Wizard Lightning Mega Minion
Lightning Minion Mega Minion
Lightning The Log Electro Wizard
Mega Minion Minion
Lightning
Mega Minion Electro Wizard Minion Skeletons
Lightning The Log Electro Wizard Mega Minion
Lightning Electro Wizard Minion Mega Minion
Mega Minion Lightning Electro Wizard The Log
The Log Electro Wizard Mega Minion
Lightning Elixir Collector
Mega Minion Minion Lightning Electro Wizard The Log
Lightning
Electro Wizard The Log
The Log Electro Wizard Minion Skeletons
The Log Electro Wizard Lightning Mega Minion Minion Skeletons
Minion The Log Skeletons Electro Wizard Mega Minion
Electro Wizard The Log
Mega Minion Lightning Minion Electro Wizard
Lightning Skeletons
Mega Minion The Log Minion Electro Wizard
Skeletons Mega Minion The Log Electro Wizard Minion
Lightning Electro Wizard Mega Minion The Log
Mega Minion Minion Electro Wizard Lightning
Minion Mega Minion Electro Wizard Lightning
Mega Minion Electro Wizard The Log Lightning Minion
Lightning Electro Wizard Minion Mega Minion
Mega Minion Electro Wizard
Mega Minion Skeletons Electro Wizard
Lightning Golem Electro Wizard Minion Mega Minion
Mega Minion
Mega Minion Minion Skeletons Electro Wizard The Log
Mega Minion Minion Electro Wizard
Mega Minion Electro Wizard Skeletons The Log Minion
Electro Wizard The Log Mega Minion Skeletons Minion Lightning
Electro Wizard Mega Minion Minion Skeletons
Electro Wizard Minion Skeletons Lightning Mega Minion
Skeletons Electro Wizard
Lightning Mega Minion The Log Electro Wizard Minion
Lightning Minion Electro Wizard Mega Minion
Mega Minion Minion Lightning Electro Wizard Skeletons
Lightning Mega Minion Electro Wizard Minion
Lightning Mega Minion The Log Electro Wizard Minion
Electro Wizard Lightning The Log
Electro Wizard Minion The Log Mega Minion
Lightning Mega Minion Electro Wizard Minion Skeletons
Minion Mega Minion Electro Wizard
Golem Mega Minion Minion

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Electro Wizard The Log Minion
The Log Skeletons Mega Minion Electro Wizard
The Log Minion Skeletons Electro Wizard Mega Minion
Electro Wizard The Log Mega Minion
Electro Wizard Minion Mega Minion
The Log Electro Wizard Skeletons Mega Minion
Mega Minion The Log Electro Wizard
Mega Minion Minion Skeletons Electro Wizard
Mega Minion Minion Electro Wizard
Lightning Mega Minion Minion
Electro Wizard
The Log
Mega Minion Electro Wizard Skeletons
The Log Minion Electro Wizard Lightning Mega Minion
Lightning Electro Wizard Mega Minion

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord