Bộ bài 4.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems 5 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có thần chú tấn công tháp trực tiếp!

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Horde Furnace Wizard Baby Dragon Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Valkyrie Furnace Wizard Baby Dragon Witch

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Balloon

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Còn thiếu

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Balloon

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Valkyrie Baby Dragon Balloon

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie Balloon

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Horde Skeleton Army Balloon
Giant Snowball Minion Horde Skeleton Army Witch
Zap Minion Horde Skeleton Army Witch Balloon
Barbarian Barrel Skeleton Army Witch
The Log Furnace Skeleton Army Witch
Earthquake Furnace Skeleton Army Witch
Arrows Minion Horde Skeleton Army Witch
Royal Delivery Minion Horde
Fireball Minion Horde Furnace Wizard Witch Balloon
Poison Minion Horde Furnace Wizard Skeleton Army Witch
Lightning Valkyrie Furnace Wizard Baby Dragon Witch Balloon
Rocket Valkyrie Furnace Wizard Witch Balloon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Furnace Wizard Baby Dragon Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Valkyrie Furnace Wizard Baby Dragon

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Skeleton Army

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Horde Furnace Wizard Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Skeleton Army Valkyrie Furnace Baby Dragon Minion Horde Wizard Witch Balloon

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

15 Skeleton Army Valkyrie Furnace Baby Dragon

Sự hiệp lực   4 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Minion Horde + Skeleton Army
Valkyrie + Balloon Wizard Witch
Furnace + Skeleton Army
Wizard + Valkyrie
+ Furnace Minion Horde
+ Witch Balloon
+ Valkyrie Baby Dragon
+ Valkyrie Baby Dragon

Khắc tinh   52 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Valkyrie Wizard Minion Horde Baby Dragon Furnace Witch Skeleton Army
Valkyrie Skeleton Army Wizard Minion Horde Witch Baby Dragon Furnace
Baby Dragon
Balloon Wizard Minion Horde Baby Dragon Furnace Valkyrie Skeleton Army Witch
Baby Dragon Wizard Furnace Skeleton Army Valkyrie Minion Horde
Wizard Minion Horde Baby Dragon Furnace Witch
Valkyrie Furnace Wizard Skeleton Army Baby Dragon Witch Minion Horde
Minion Horde Skeleton Army Furnace Wizard Witch
Skeleton Army Valkyrie Furnace Witch Minion Horde Wizard
Witch Baby Dragon Skeleton Army Wizard Valkyrie
Wizard Baby Dragon Furnace Witch Minion Horde
Witch Skeleton Army Baby Dragon Valkyrie Wizard
Skeleton Army Minion Horde Wizard Witch Valkyrie
Minion Horde Skeleton Army Witch Valkyrie
Minion Horde Skeleton Army Valkyrie Baby Dragon
Furnace Skeleton Army Minion Horde Witch
Minion Horde Valkyrie Baby Dragon Wizard
Furnace Minion Horde Skeleton Army Witch Wizard Valkyrie
Furnace Witch Balloon Baby Dragon Wizard
Baby Dragon Furnace Wizard Witch Minion Horde
Skeleton Army Witch Baby Dragon Minion Horde Wizard Valkyrie
Skeleton Army Minion Horde
Witch
Minion Horde Skeleton Army Furnace Witch Valkyrie
Balloon Furnace Witch
Wizard Valkyrie Baby Dragon
Valkyrie Wizard Skeleton Army Minion Horde Baby Dragon Furnace
Balloon Baby Dragon Witch Valkyrie Furnace
Skeleton Army Furnace Valkyrie Wizard Minion Horde
Furnace Minion Horde Baby Dragon Witch Valkyrie Skeleton Army Wizard
Wizard Skeleton Army Valkyrie Furnace Baby Dragon Witch Minion Horde
Skeleton Army Baby Dragon Minion Horde Furnace Wizard Valkyrie
Wizard Valkyrie Baby Dragon Witch Skeleton Army Furnace
Baby Dragon Minion Horde Wizard
Baby Dragon Wizard Minion Horde Witch
Witch Wizard Valkyrie
Minion Horde Skeleton Army Valkyrie Witch
Skeleton Army Valkyrie Minion Horde Witch
Valkyrie Baby Dragon Witch Wizard Furnace
Wizard Minion Horde Witch Furnace
Minion Horde Skeleton Army Baby Dragon
Skeleton Army Valkyrie Minion Horde
Minion Horde Wizard Baby Dragon
Skeleton Army Valkyrie
Skeleton Army Minion Horde Valkyrie Witch
Minion Horde Skeleton Army Valkyrie Furnace Balloon Wizard
Witch Valkyrie Minion Horde
Minion Horde Skeleton Army Witch Furnace
Furnace Skeleton Army Minion Horde Witch
Skeleton Army Witch Valkyrie
Valkyrie Baby Dragon Wizard
Skeleton Army Witch Minion Horde Furnace Valkyrie
Witch Minion Horde Skeleton Army Wizard Valkyrie Baby Dragon
Skeleton Army Witch Valkyrie Wizard
Valkyrie Baby Dragon
Witch Skeleton Army Baby Dragon Valkyrie Furnace Wizard Minion Horde
Minion Horde Baby Dragon Witch Wizard Skeleton Army
Valkyrie Skeleton Army Minion Horde Witch Wizard
Valkyrie Skeleton Army Minion Horde Baby Dragon
Skeleton Army Wizard Furnace Minion Horde
Minion Horde Skeleton Army Valkyrie Baby Dragon Furnace Witch Wizard
Minion Horde Valkyrie Furnace Baby Dragon Skeleton Army Witch
Minion Horde Furnace Wizard Baby Dragon Witch
Furnace Wizard Minion Horde Valkyrie Witch

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Furnace Baby Dragon Witch Valkyrie Wizard Skeleton Army
Wizard Witch Furnace Baby Dragon
Wizard Skeleton Army Furnace Witch Baby Dragon Minion Horde Valkyrie
Wizard Baby Dragon Witch Valkyrie
Baby Dragon Furnace Wizard Minion Horde Witch
Baby Dragon Valkyrie Wizard Witch Furnace
Baby Dragon Witch Wizard Valkyrie
Skeleton Army Baby Dragon Witch Valkyrie Minion Horde
Furnace Wizard Baby Dragon Witch Minion Horde
Baby Dragon Valkyrie
Baby Dragon Balloon Skeleton Army
Skeleton Army Valkyrie Minion Horde
Witch
Balloon Baby Dragon Furnace Witch
Minion Horde Baby Dragon Balloon
Skeleton Army Witch Minion Horde Furnace
Valkyrie
Valkyrie Witch

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord