Bộ bài 4.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tuyệt!

1 problems Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không đủ đơn vị phòng không!

Bạn cần nhiều hơn một đơn vị có thể phòng chống kẻ địch trên không trong bộ bài của bạn. Một thẻ có thể được loại bỏ bằng thần chú hoặc có thể chỉ cần chơi nó. Có hai hoặc ba thẻ sẽ an toàn hơn. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Wizard P.E.K.K.A

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball Freeze The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Elite Barbarians Hog Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Elite Barbarians Hog Rider P.E.K.K.A

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Elite Barbarians Hog Rider

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Elite Barbarians Hog Rider
Giant Snowball Hog Rider
Zap
Barbarian Barrel Elite Barbarians Wizard
The Log Elite Barbarians Hog Rider
Earthquake Hog Rider
Arrows
Royal Delivery Elite Barbarians Hog Rider Wizard P.E.K.K.A
Fireball Elite Barbarians Hog Rider Wizard
Poison Wizard
Lightning Elite Barbarians Wizard
Rocket Elite Barbarians Hog Rider Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball Wizard Freeze

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fireball Wizard Freeze The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Freeze P.E.K.K.A

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Elite Barbarians

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap The Log Fireball Hog Rider Freeze Wizard Elite Barbarians P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Zap The Log Fireball Hog Rider

Sự hiệp lực   7 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Elite Barbarians Fireball Hog Rider P.E.K.K.A The Log
Elite Barbarians + Zap Freeze The Log Fireball Hog Rider
Fireball + Zap Hog Rider Elite Barbarians The Log
Hog Rider + Zap Fireball Freeze The Log Elite Barbarians P.E.K.K.A
+ P.E.K.K.A
+ Hog Rider Elite Barbarians
+ Zap Wizard The Log Hog Rider
+ Hog Rider Elite Barbarians Fireball P.E.K.K.A Zap

Khắc tinh   57 79

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball The Log
The Log Zap Fireball Wizard
The Log Wizard Zap Fireball
Fireball The Log
P.E.K.K.A Elite Barbarians Wizard Hog Rider Fireball
Wizard Fireball
Wizard P.E.K.K.A Elite Barbarians Fireball The Log
Wizard Fireball Zap
P.E.K.K.A The Log Wizard Elite Barbarians Fireball
P.E.K.K.A Elite Barbarians The Log Wizard
P.E.K.K.A Elite Barbarians The Log Freeze Wizard
Wizard The Log
Wizard Zap Fireball
The Log Fireball Wizard Zap
Wizard Elite Barbarians P.E.K.K.A
Elite Barbarians P.E.K.K.A
The Log Fireball Elite Barbarians P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Elite Barbarians Freeze The Log
Wizard P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Zap The Log Fireball Wizard Elite Barbarians
The Log Wizard Fireball Elite Barbarians Hog Rider
Fireball Wizard
P.E.K.K.A Elite Barbarians Fireball
Fireball Zap Wizard P.E.K.K.A The Log
P.E.K.K.A
Fireball
P.E.K.K.A Elite Barbarians
Fireball The Log Hog Rider
Zap Elite Barbarians Fireball Freeze
Elite Barbarians Fireball Wizard The Log
Wizard Fireball The Log P.E.K.K.A Elite Barbarians
Fireball
P.E.K.K.A The Log Fireball
Fireball Wizard P.E.K.K.A Elite Barbarians
Fireball The Log P.E.K.K.A Zap Wizard Elite Barbarians
The Log Wizard Zap Fireball
Fireball The Log Zap Freeze Wizard
Wizard The Log
Fireball Zap Freeze Wizard The Log
Wizard
Fireball Wizard
The Log Zap P.E.K.K.A
Elite Barbarians The Log Zap P.E.K.K.A
Fireball The Log Wizard Elite Barbarians
Wizard Freeze Zap Fireball
P.E.K.K.A Elite Barbarians
P.E.K.K.A The Log Elite Barbarians
Fireball Wizard
P.E.K.K.A Elite Barbarians
P.E.K.K.A Elite Barbarians
P.E.K.K.A Hog Rider Elite Barbarians Wizard
P.E.K.K.A Elite Barbarians
P.E.K.K.A The Log Elite Barbarians
Elite Barbarians P.E.K.K.A
The Log P.E.K.K.A
The Log Fireball Wizard
Elite Barbarians P.E.K.K.A Zap
P.E.K.K.A Elite Barbarians Wizard Zap
Elite Barbarians Wizard P.E.K.K.A
Fireball Zap The Log
Elite Barbarians Zap P.E.K.K.A Wizard Fireball
Zap Fireball Wizard
P.E.K.K.A Wizard Fireball Elite Barbarians
Fireball Elite Barbarians The Log P.E.K.K.A
The Log Elite Barbarians Zap P.E.K.K.A Wizard
Zap The Log Wizard
Elite Barbarians Zap P.E.K.K.A Freeze
Wizard Fireball Zap
P.E.K.K.A Elite Barbarians Wizard

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Freeze The Log Wizard Fireball
Wizard The Log
The Log Zap Wizard
Zap The Log Wizard
Zap Freeze Fireball Wizard
The Log Zap Wizard
Fireball The Log Wizard
Elite Barbarians Wizard
Wizard Fireball
Fireball Elite Barbarians
Elite Barbarians
The Log Wizard
Elite Barbarians
The Log Fireball Zap
Fireball

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord