Bộ bài 4.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tệ

1 problems 4 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có điều kiện thắng rõ ràng!

Để giành chiến thắng trong trò chơi dễ dàng hơn, tốt nhất là nên có ít nhất một trong những thẻ tốt để gây sát thương cho tháp. Không có thẻ như vậy trong bộ bài của bạn. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ hữu ích.

Bạn không có bất kỳ thẻ giá rẻ và linh hoạt trong bộ bài của bạn. Mặc dù, chúng không tốt khi đi một mình, chúng vẫn có thể giúp bạn trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Tesla Musketeer Goblin Hut Baby Dragon Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Tesla Goblin Hut

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Tesla Musketeer Goblin Hut Baby Dragon Witch

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Còn thiếu

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Elite Barbarians

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Elite Barbarians Baby Dragon

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Elite Barbarians

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Elite Barbarians
Giant Snowball Musketeer Goblin Hut Baby Dragon Witch
Zap Goblin Hut Witch
Barbarian Barrel Tesla Elite Barbarians Musketeer Goblin Hut Witch
The Log Elite Barbarians Musketeer Goblin Hut Witch
Earthquake Tesla Goblin Hut Witch
Arrows Goblin Hut Witch
Royal Delivery Elite Barbarians Musketeer Goblin Hut Baby Dragon Witch
Fireball Tesla Elite Barbarians Musketeer Goblin Hut Baby Dragon Witch
Poison Musketeer Goblin Hut Witch
Lightning Tesla Elite Barbarians Musketeer Goblin Hut Baby Dragon Witch
Rocket Elite Barbarians Musketeer Goblin Hut Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Baby Dragon Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Baby Dragon

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Rage Baby Dragon

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Elite Barbarians

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Musketeer Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Rage Tesla Fireball Musketeer Baby Dragon Goblin Hut Witch Elite Barbarians

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

14 Rage Tesla Fireball Musketeer

Sự hiệp lực   0 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Tesla +
Elite Barbarians + Fireball Rage
Fireball + Elite Barbarians
Musketeer + Baby Dragon
+
+ Elite Barbarians Witch
+ Musketeer Witch
+ Rage Baby Dragon

Khắc tinh   45 84

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Baby Dragon Fireball Tesla
Fireball Musketeer Tesla Witch Baby Dragon Goblin Hut
Fireball Witch Baby Dragon
Fireball Baby Dragon
Elite Barbarians Tesla Baby Dragon Fireball Witch Goblin Hut Musketeer
Fireball Musketeer Baby Dragon
Baby Dragon Elite Barbarians Musketeer Fireball Tesla
Fireball Baby Dragon Tesla Musketeer Witch
Baby Dragon Elite Barbarians Fireball Witch
Elite Barbarians Tesla Musketeer Witch Goblin Hut
Elite Barbarians Musketeer Witch Tesla
Witch Baby Dragon
Musketeer Fireball Tesla Baby Dragon Witch
Witch Baby Dragon Musketeer Tesla Fireball
Elite Barbarians Witch Tesla Musketeer
Musketeer Elite Barbarians Witch
Baby Dragon Fireball Tesla Musketeer Elite Barbarians
Tesla Elite Barbarians Witch Musketeer Goblin Hut
Musketeer Tesla Baby Dragon
Fireball Elite Barbarians Tesla Musketeer Witch
Musketeer Elite Barbarians Baby Dragon Fireball Witch
Fireball Baby Dragon Musketeer Witch Tesla
Elite Barbarians Fireball Baby Dragon Musketeer
Fireball Baby Dragon Witch
Musketeer Tesla
Fireball Witch
Tesla Elite Barbarians Goblin Hut Musketeer Witch
Musketeer Fireball Tesla Witch Goblin Hut
Musketeer Fireball Goblin Hut Witch Elite Barbarians
Elite Barbarians Musketeer Tesla Fireball Baby Dragon
Fireball Tesla Elite Barbarians Baby Dragon Goblin Hut
Fireball
Musketeer Goblin Hut Tesla Witch Fireball Baby Dragon
Fireball Elite Barbarians
Tesla Goblin Hut Fireball Baby Dragon Elite Barbarians Witch
Tesla Fireball Baby Dragon Witch
Fireball Baby Dragon Musketeer
Baby Dragon Witch Tesla Musketeer
Fireball Baby Dragon
Baby Dragon Tesla Musketeer Witch
Fireball Witch Musketeer
Musketeer Tesla Witch
Elite Barbarians Witch Goblin Hut
Witch Fireball Baby Dragon Musketeer Elite Barbarians Tesla
Musketeer Tesla Goblin Hut Witch Fireball
Elite Barbarians Musketeer Tesla Baby Dragon
Musketeer Elite Barbarians
Musketeer Baby Dragon Fireball Tesla
Elite Barbarians Tesla Musketeer
Elite Barbarians Tesla Witch
Musketeer Elite Barbarians Tesla
Tesla Witch Elite Barbarians Musketeer
Musketeer Elite Barbarians Tesla Witch
Elite Barbarians Witch Tesla Goblin Hut
Witch Musketeer Tesla
Fireball Tesla Musketeer Baby Dragon
Elite Barbarians Witch Tesla Musketeer
Baby Dragon Witch Musketeer Elite Barbarians
Tesla Musketeer Goblin Hut Elite Barbarians Witch
Fireball Baby Dragon
Musketeer Elite Barbarians Witch Fireball Tesla Baby Dragon
Musketeer Witch Fireball Baby Dragon Tesla
Fireball Elite Barbarians Witch Tesla Musketeer
Baby Dragon Fireball Tesla Musketeer Elite Barbarians
Elite Barbarians Musketeer Goblin Hut Tesla
Baby Dragon Tesla Witch
Elite Barbarians Baby Dragon Witch
Tesla Baby Dragon Witch Musketeer Fireball Goblin Hut
Tesla Witch Elite Barbarians

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Baby Dragon Witch Musketeer Fireball
Tesla Witch Baby Dragon
Baby Dragon Musketeer Tesla Witch
Baby Dragon Witch Tesla Musketeer
Baby Dragon Musketeer Witch Fireball Tesla
Tesla Musketeer Witch Baby Dragon
Fireball Witch Musketeer Baby Dragon Tesla
Musketeer Elite Barbarians Baby Dragon Witch Tesla
Baby Dragon Musketeer Witch Fireball Tesla
Fireball Elite Barbarians Musketeer Baby Dragon
Musketeer Elite Barbarians
Elite Barbarians Musketeer Tesla Witch
Fireball Goblin Hut Baby Dragon Musketeer Witch
Fireball Witch Musketeer Tesla Rage

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord