Thẻ theo tính chất

Tính năng cụ thể liên quan đến thẻ ảnh hưởng đến sự tương tác của thẻ.

Công trình Tháp phòng thủ Thần chú Thần chú gây sát thương cao Thần chú gây sát thương thấp Quân chắn lớn Quân chắn nhỏ Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Đám quân Lính trên bộ Không quân Melee: Short Lính tấn công tầm xa Lính tấn công tầm xa đa mục tiêu Chết bởi Zap Chết bởi Arrows Chết bởi Fireball Chết bởi Poison Chết bởi Lightning Chết bởi Rocket Công trình sinh sản Lính tấn công có thể nạp lại Nạp lại đòn tấn công Hiệu ứng bật lại Đuổi theo công trình Nguy hiểm sau khi chết Đơn vị phòng không Đơn vị phòng không gây sát thương cao Đơn vị đối đất gây sát thương cao Thần chú phòng không Thần chú sát thương trung bình Chết bởi Tornado Chết bởi The Log Mạnh khi cấp cao Yếu khi cấp thấp Cấp độc lập Thẻ chu kỳ tiên dược thấp Tháp Siege Tạo ra tiên dược Quân trên bộ đe dọa trên bộ Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Tấn công nạp năng lượng Nạp lại đòn tấn công Có thể kích hoạt tháp vua Zap Bait Arrows Bait Log Bait Fireball Bait Poison Bait Lightning Bait Rocket Bait Snowball Bait Dies to Snowball Tornado Bait Melee: Medium Melee: Long
Skeletons Ice Spirit Goblins Spear Goblins Zap Bats Fire Spirits Giant Snowball Archers Arrows Knight Minion Bomber Cannon Skeleton Barrel Goblin Gang Firecracker Mortar Tesla Barbarians Minion Horde Rascals Royal Giant Elite Barbarians Royal Recruits Heal Ice Golem Tombstone Mega Minion Dart Goblin Earthquake Elixir Golem Fireball Mini P.E.K.K.A Musketeer Hog Rider Valkyrie Battle Ram Furnace Flying Machine Bomb Tower Zappies Battle Healer Goblin Cage Giant Goblin Hut Inferno Tower Wizard Royal Hogs Rocket Elixir Collector Barbarian Hut Three Musketeers Mirror Wall Breakers Barbarian Barrel Rage Skeleton Army Goblin Barrel Tornado Guards Clone Baby Dragon Hunter Poison Dark Prince Freeze Prince Witch Balloon Bowler Cannon Cart Electro Dragon Executioner Giant Skeleton Lightning X-Bow Goblin Giant P.E.K.K.A Golem The Log Miner Princess Ice Wizard Bandit Fisherman Royal Ghost Magic Archer Night Witch Inferno Dragon Lumberjack Electro Wizard Ram Rider Graveyard Sparky Lava Hound Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord