Thẻ theo tính chất

Tính năng cụ thể liên quan đến thẻ ảnh hưởng đến sự tương tác của thẻ.

Không quân Công trình Lính trên bộ Thần chú Quân chắn lớn Tháp phòng thủ Quân chắn nhỏ Multiple troops Lính tấn công tầm xa Tháp Siege Công trình sinh sản Spawner troop Đám quân Thần chú phòng không Building damage spell Damage spell Thần chú gây sát thương cao Thần chú gây sát thương thấp Thần chú sát thương trung bình Tower damage spell Troop-spawning spell Tấn công lan trên không Anti-air troop Đuổi theo công trình Tấn công lan trên bộ High-damage anti-air troop High-damage anti-ground troop Melee: Long Melee: Medium Melee: Short Lính tấn công tầm xa đa mục tiêu Cấp độc lập Mạnh khi cấp cao Yếu khi cấp thấp Tấn công nạp năng lượng Nguy hiểm sau khi chết Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Quân trên bộ đe dọa trên bộ Hiệu ứng bật lại Heals Multistage troop Nạp lại đòn tấn công Nạp lại đòn tấn công Lính tấn công có thể nạp lại Arrows Bait Barbarian Barrel Bait Earthquake Bait Fireball Bait Lightning Bait Log Bait Poison Bait Rocket Bait Royal Delivery Bait Snowball Bait Tornado Bait Zap Bait Có thể kích hoạt tháp vua Tạo ra tiên dược Thẻ chu kỳ tiên dược thấp
Skeletons Ice Spirit Goblins Spear Goblins Zap Bats Fire Spirits Giant Snowball Archers Arrows Knight Minion Bomber Cannon Skeleton Barrel Goblin Gang Firecracker Royal Delivery Mortar Skeleton Dragons Tesla Barbarians Minion Horde Rascals Royal Giant Elite Barbarians Royal Recruits Heal Spirit Ice Golem Tombstone Mega Minion Dart Goblin Earthquake Elixir Golem Fireball Mini P.E.K.K.A Musketeer Hog Rider Valkyrie Battle Ram Furnace Flying Machine Bomb Tower Zappies Battle Healer Goblin Cage Giant Goblin Hut Inferno Tower Wizard Royal Hogs Rocket Elixir Collector Barbarian Hut Three Musketeers Mirror Wall Breakers Barbarian Barrel Rage Skeleton Army Goblin Barrel Tornado Guards Clone Baby Dragon Hunter Poison Dark Prince Freeze Prince Witch Balloon Bowler Cannon Cart Electro Dragon Executioner Giant Skeleton Lightning X-Bow Goblin Giant P.E.K.K.A Golem The Log Miner Princess Ice Wizard Bandit Fisherman Royal Ghost Magic Archer Night Witch Inferno Dragon Lumberjack Electro Wizard Ram Rider Graveyard Sparky Lava Hound Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord