Electro Spirit Firecracker Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Hog Rider Valkyrie Royal Hogs Goblin Barrel Dark Prince Balloon Electro Dragon Giant Skeleton Golem Miner Bandit Royal Ghost Magic Archer Lumberjack Electro Wizard Ram Rider Graveyard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord