Thẻ theo chức năng

Thẻ theo chức năng liên quan đến meta mà ảnh hưởng đến lối chơi và việc tạo bộ bài.

Mối đe dọa Điều kiện chiến thắng Đầu tư tiên dược Hình phạt cho chi tiêu tiên dược Đối phó với máy hút tiên dược Utility card Có thể gây nguy hiểm cho tháp Card played at the bridge

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord