Thẻ theo chức năng

Thẻ theo chức năng liên quan đến meta mà ảnh hưởng đến lối chơi và việc tạo bộ bài.

Mối đe dọa Điều kiện chiến thắng Đầu tư tiên dược Hình phạt cho chi tiêu tiên dược Đối phó với máy hút tiên dược Utility card Có thể gây nguy hiểm cho tháp Card played at the bridge
Skeletons Ice Spirit Goblins Spear Goblins Zap Bats Fire Spirits Giant Snowball Archers Arrows Knight Minion Bomber Cannon Skeleton Barrel Goblin Gang Firecracker Mortar Tesla Barbarians Minion Horde Rascals Royal Giant Elite Barbarians Royal Recruits Heal Ice Golem Tombstone Mega Minion Dart Goblin Earthquake Elixir Golem Fireball Mini P.E.K.K.A Musketeer Hog Rider Valkyrie Battle Ram Furnace Flying Machine Bomb Tower Zappies Battle Healer Goblin Cage Giant Goblin Hut Inferno Tower Wizard Royal Hogs Rocket Elixir Collector Barbarian Hut Three Musketeers Mirror Wall Breakers Barbarian Barrel Rage Skeleton Army Goblin Barrel Tornado Guards Clone Baby Dragon Hunter Poison Dark Prince Freeze Prince Witch Balloon Bowler Cannon Cart Electro Dragon Executioner Giant Skeleton Lightning X-Bow Goblin Giant P.E.K.K.A Golem The Log Miner Princess Ice Wizard Bandit Fisherman Royal Ghost Magic Archer Night Witch Inferno Dragon Lumberjack Electro Wizard Ram Rider Graveyard Sparky Lava Hound Mega Knight

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord