Fire Spirits Fire Spirits
Common · Đấu trường 5 ĐT5

Máu 91
Sát thương 178
Phạm vi 2
Tốc độ đi chuyển Rất nhanh
Số lượng 3

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Fire Spirits

More Fire Spirits decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 43 84 ×3
2 47 92 ×3
3 52 101 ×3
4 57 111 ×3
5 62 122 ×3
6 68 134 ×3
7 75 147 ×3
8 82 162 ×3
Tiêu chuẩn giải đấu 9 91 178 ×3
10 100 195 ×3
11 110 215 ×3
12 120 236 ×3
13 132 259 ×3
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 145 284 ×3
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Freeze 95 -2
Tornado 140 -1
Giant Snowball 159 0
Zap 159 0
Earthquake 183 -1
Barbarian Barrel 200 0
The Log 240 0
Arrows 303 -1
Fireball 572 -2
Poison 600 -2
Lightning 877 -4
Rocket 1232 -4

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Fire Spirits

Utility card Card played at the bridge
Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Đám quân Lính trên bộ Chết bởi Zap Chết bởi Arrows Chết bởi Fireball Chết bởi Poison Chết bởi Lightning Chết bởi Rocket Đơn vị phòng không Chết bởi Tornado Chết bởi The Log Yếu khi cấp thấp Cấp độc lập Thẻ chu kỳ tiên dược thấp Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Zap Bait Arrows Bait Log Bait Snowball Bait Dies to Snowball

Khắc chế Fire Spirits   40/97

Thẻ khắc chế Fire Spirits hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Fire Spirits hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Ice Spirit Zap Fire Spirits Giant Snowball Knight Ice Golem Dart Goblin Barbarian Barrel Tornado Bowler The Log Princess Skeletons Goblins Spear Goblins Archers Arrows Bomber Skeleton Barrel Firecracker Tesla Tombstone Mega Minion Mini P.E.K.K.A Musketeer Valkyrie Furnace Bomb Tower Wizard Baby Dragon Hunter Poison Witch Electro Dragon Executioner Ice Wizard Royal Ghost Magic Archer Night Witch Electro Wizard

Fire Spirits khắc chế những thẻ này   43/97

Những thẻ Fire Spirits có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Goblins Spear Goblins Fire Spirits Minion Barbarians Minion Horde Royal Hogs Goblin Barrel Guards Miner Ice Spirit Bats Archers Knight Skeleton Barrel Goblin Gang Elite Barbarians Heal Tombstone Mega Minion Dart Goblin Mini P.E.K.K.A Musketeer Hog Rider Battle Ram Flying Machine Zappies Inferno Tower Three Musketeers Wall Breakers Skeleton Army Clone Prince Balloon Princess Ice Wizard Bandit Night Witch Inferno Dragon Lumberjack Electro Wizard Sparky

Fire Spirits hiệp lực   25/97

Thẻ chơi tốt với Fire Spirits. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Mortar Royal Giant Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Hog Rider Tornado Ice Spirit Zap Ice Golem Battle Ram Furnace Inferno Tower Three Musketeers Goblin Barrel Prince Balloon Cannon Cart X-Bow P.E.K.K.A Miner Princess Bandit Lumberjack Ram Rider Sparky

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord