Fire Spirits Fire Spirits
Common · Đấu trường 5 ĐT5

Máu 91
Sát thương 178
Phạm vi 2
Tốc độ đi chuyển Rất nhanh
Số lượng 3

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Fire Spirits

More Fire Spirits decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 43 84 ×3
2 47 92 ×3
3 52 101 ×3
4 57 111 ×3
5 62 122 ×3
6 68 134 ×3
7 75 147 ×3
8 82 162 ×3
Tiêu chuẩn giải đấu 9 91 178 ×3
10 100 195 ×3
11 110 215 ×3
12 120 236 ×3
13 132 259 ×3
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 145 284 ×3
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Freeze 95 -2
Giant Snowball 159 0
Zap 159 0
Earthquake 204 -1
Barbarian Barrel 200 0
The Log 240 0
Arrows 303 -1
Fireball 572 -2
Poison 600 -2
Lightning 877 -4
Rocket 1232 -4

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Fire Spirits

Anti-air troop Lính trên bộ Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Arrows Bait Barbarian Barrel Bait Log Bait Royal Delivery Bait Snowball Bait Zap Bait Thẻ chu kỳ tiên dược thấp

Khắc chế Fire Spirits   42/102

Thẻ khắc chế Fire Spirits hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Fire Spirits hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Ice Spirit Zap Fire Spirits Giant Snowball Knight Royal Delivery Ice Golem Dart Goblin Barbarian Barrel Tornado Bowler The Log Princess Skeletons Goblins Spear Goblins Bomber Archers Arrows Skeleton Barrel Firecracker Tesla Tombstone Mega Minion Mini P.E.K.K.A Musketeer Valkyrie Furnace Bomb Tower Wizard Baby Dragon Hunter Poison Witch Electro Dragon Executioner Ice Wizard Royal Ghost Magic Archer Night Witch Mother Witch Electro Wizard

Fire Spirits khắc chế những thẻ này   43/102

Những thẻ Fire Spirits có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Goblins Spear Goblins Fire Spirits Minion Barbarians Minion Horde Royal Hogs Goblin Barrel Guards Miner Ice Spirit Bats Archers Knight Skeleton Barrel Goblin Gang Elite Barbarians Heal Spirit Tombstone Mega Minion Dart Goblin Mini P.E.K.K.A Musketeer Hog Rider Battle Ram Flying Machine Zappies Inferno Tower Three Musketeers Wall Breakers Skeleton Army Clone Prince Balloon Princess Ice Wizard Bandit Night Witch Inferno Dragon Lumberjack Electro Wizard Sparky

Fire Spirits hiệp lực   26/102

Thẻ chơi tốt với Fire Spirits. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Knight Mortar Royal Giant Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Hog Rider Tornado Ice Spirit Zap Ice Golem Battle Ram Furnace Inferno Tower Three Musketeers Goblin Barrel Prince Balloon Cannon Cart X-Bow P.E.K.K.A Miner Princess Bandit Lumberjack Ram Rider Sparky

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord