Electro Dragon
Epic · Đấu trường 11 ĐT11

Máu 790
Sát thương 159
Tốc độ tấn công 2.1
Phạm vi 3.5
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Electro Dragon

Nhiều bộ bài với Electro Dragon

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
6 594 120
7 653 132
8 718 145
Tiêu chuẩn giải đấu 9 790 159
10 867 175
11 950 192
12 1045 211
13 1146 231
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1259 254
Thần chú Sát thương
159
140
243
572
600
877 -1
1232 -1
Kết hợp thần chú Sát thương
Fireball Zap 731
759

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Electro Dragon

Đầu tư tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp
Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Không quân Lính tấn công tầm xa Lính tấn công tầm xa đa mục tiêu Chết bởi Lightning Chết bởi Rocket Nạp lại đòn tấn công Đơn vị phòng không Nạp lại đòn tấn công Có thể kích hoạt tháp vua Lightning Bait Rocket Bait

Khắc chế Electro Dragon   20/92

Thẻ khắc chế Electro Dragon hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Electro Dragon hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Electro Dragon khắc chế những thẻ này   37/92

Những thẻ Electro Dragon có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Electro Dragon hiệp lực   18/92

Thẻ chơi tốt với Electro Dragon. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord