Elite Barbarians
Common · Đấu trường 10 ĐT10

Máu 970
Sát thương 254
Tốc độ tấn công 1.5
Tốc độ đi chuyển Rất nhanh
Số lượng 2

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Elite Barbarians

Nhiều bộ bài với Elite Barbarians

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 458 120 ×2
2 503 132 ×2
3 554 145 ×2
4 609 159 ×2
5 668 175 ×2
6 732 192 ×2
7 806 211 ×2
8 883 231 ×2
Tiêu chuẩn giải đấu 9 970 254 ×2
10 1067 279 ×2
11 1172 307 ×2
12 1286 337 ×2
13 1415 370 ×2
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1552 406 ×2
Thần chú Sát thương
159
240
140
243
572
600
877
1232 0
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731
812
759
840
1036 -2
1117 -2
1120 -3

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Elite Barbarians

Mối đe dọa Hình phạt cho chi tiêu tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp Card played at the bridge
Lính trên bộ Lính tấn công cận chiến Chết bởi Rocket Đơn vị đối đất gây sát thương cao Mạnh khi cấp cao Quân trên bộ đe dọa trên bộ Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Có thể kích hoạt tháp vua Lightning Bait Rocket Bait

Khắc chế Elite Barbarians   43/93

Thẻ khắc chế Elite Barbarians hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Elite Barbarians hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Elite Barbarians khắc chế những thẻ này   37/93

Những thẻ Elite Barbarians có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Elite Barbarians hiệp lực   21/93

Thẻ chơi tốt với Elite Barbarians. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord