Zappies
Rare · Đấu trường 11 ĐT11

Máu 440
Sát thương 70
Tốc độ tấn công 1.6
Phạm vi 4.5
Tốc độ đi chuyển Trung bình
Số lượng 3

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Zappies

Nhiều bộ bài với Zappies

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
3 250 40 ×3
4 275 44 ×3
5 302 48 ×3
6 332 53 ×3
7 365 58 ×3
8 400 64 ×3
Tiêu chuẩn giải đấu 9 440 70 ×3
10 482 77 ×3
11 530 84 ×3
12 582 93 ×3
13 640 102 ×3
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 702 112 ×3
Thần chú Sát thương
159
240
140
243
572 0
600 0
877 -2
1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Zappies

Mối đe dọa Đầu tư tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp
Đám quân Lính trên bộ Lính tấn công tầm xa Lính tấn công tầm xa đa mục tiêu Chết bởi Fireball Chết bởi Poison Chết bởi Lightning Chết bởi Rocket Nạp lại đòn tấn công Đơn vị phòng không Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Nạp lại đòn tấn công Fireball Bait Poison Bait

Khắc chế Zappies   35/93

Thẻ khắc chế Zappies hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Zappies hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Zappies khắc chế những thẻ này   22/93

Những thẻ Zappies có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Zappies hiệp lực   7/93

Thẻ chơi tốt với Zappies. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord