Zap
Common · Đấu trường 4 ĐT4

Sát thương 159
Sát thương lên thành 56
Phạm vi thần chú 2.5

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Zap

Nhiều bộ bài với Zap

Số liệu thẻ

Cấp Sát thương Sát thương Sát thương lên thành Sát thương lên thành
1 75 27
2 82 29
3 90 32
4 99 35
5 109 39
6 120 42
7 132 47
8 144 51
Tiêu chuẩn giải đấu 9 159 56
10 174 61
11 192 68
12 210 74
13 231 81
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 254 89

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Zap

Utility card
Thần chú Thần chú gây sát thương thấp Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Nạp lại đòn tấn công Thần chú phòng không Thẻ chu kỳ tiên dược thấp Nạp lại đòn tấn công

Zap khắc chế những thẻ này   29/93

Những thẻ Zap có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Zap hiệp lực   42/93

Thẻ chơi tốt với Zap. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord