X-Bow
Epic · Đấu trường 6 ĐT6

Máu 1383
Sát thương 26
Tốc độ tấn công 0.25
Phạm vi 11.5

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với X-Bow

Nhiều bộ bài với X-Bow

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
6 1040 20
7 1144 22
8 1258 24
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1383 26
10 1518 29
11 1664 32
12 1830 35
13 2007 38
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 2204 42
Thần chú Sát thương
159
240
243
572
600
877
1232
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731
812
759
840
1036
1117
1120
1391 -2
1472 -2

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of X-Bow

Mối đe dọa Điều kiện chiến thắng Hình phạt cho chi tiêu tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp Card played at the bridge
Công trình Lính tấn công tầm xa Tháp Siege Rocket Bait

Khắc chế X-Bow   45/93

Thẻ khắc chế X-Bow hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn X-Bow hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

X-Bow khắc chế những thẻ này   17/93

Những thẻ X-Bow có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

X-Bow hiệp lực   26/93

Thẻ chơi tốt với X-Bow. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord