Wizard
Rare · Đấu trường 5 ĐT5

Máu 598
Sát thương 232
Tốc độ tấn công 1.4
Phạm vi 5.5
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Wizard

Nhiều bộ bài với Wizard

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
3 340 132
4 374 145
5 411 159
6 452 175
7 496 192
8 544 211
Tiêu chuẩn giải đấu 9 598 232
10 656 254
11 720 279
12 792 307
13 870 337
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 955 370
Thần chú Sát thương
159
240
140
243
572
600 1
877 -1
1232 -1
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731 -1
812 -1

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Wizard

Mối đe dọa Đầu tư tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp
Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Lính trên bộ Lính tấn công tầm xa Chết bởi Poison Chết bởi Lightning Chết bởi Rocket Đơn vị phòng không Đơn vị phòng không gây sát thương cao Đơn vị đối đất gây sát thương cao Yếu khi cấp thấp Fireball Bait Poison Bait Lightning Bait

Khắc chế Wizard   35/93

Thẻ khắc chế Wizard hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Wizard hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Wizard khắc chế những thẻ này   47/93

Những thẻ Wizard có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Wizard hiệp lực   14/93

Thẻ chơi tốt với Wizard. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord