Witch
Epic · Đấu trường 2 ĐT2

Máu 787
Sát thương 69
Tốc độ tấn công 1
Phạm vi 5
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Witch

Nhiều bộ bài với Witch

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
6 592 52 Cấp 6
7 651 57 Cấp 7
8 716 62 Cấp 8
Tiêu chuẩn giải đấu 9 787 69 Cấp 9
10 864 75 Cấp 10
11 947 83 Cấp 11
12 1041 91 Cấp 12
13 1142 100 Cấp 13
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1255 110 Cấp 14
Thần chú Sát thương
159
240
140
243
572
600
877 -1
1232 -1
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731
812 -1
759
840 -1

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Witch

Mối đe dọa Đầu tư tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp
Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Lính trên bộ Lính tấn công tầm xa Chết bởi Lightning Chết bởi Rocket Đơn vị phòng không Yếu khi cấp thấp Zap Bait Arrows Bait Log Bait Fireball Bait Poison Bait Lightning Bait Rocket Bait Snowball Bait

Khắc chế Witch   42/92

Thẻ khắc chế Witch hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Witch hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Witch khắc chế những thẻ này   47/92

Những thẻ Witch có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Witch hiệp lực   11/92

Thẻ chơi tốt với Witch. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord