Wall Breakers
Epic · Đấu trường 0 ĐT0

Máu 275
Sát thương 400
Tốc độ đi chuyển Rất nhanh
Số lượng 2

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Wall Breakers

No decks yet!

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
6 207 301 ×2
7 227 331 ×2
8 250 364 ×2
Tiêu chuẩn giải đấu 9 275 400 ×2
10 302 439 ×2
11 331 481 ×2
12 364 529 ×2
13 399 580 ×2
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 438 638 ×2
Thần chú Sát thương
159
240
140
243
572 -1
600 -1
877 -3
1232 -3
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399 -1

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Wall Breakers

Mối đe dọa Có thể gây nguy hiểm cho tháp Card played at the bridge
Lính trên bộ Lính tấn công cận chiến Chết bởi Fireball Chết bởi Poison Chết bởi Lightning Chết bởi Rocket Đuổi theo công trình Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Fireball Bait Poison Bait

Khắc chế Wall Breakers   3/92

Thẻ khắc chế Wall Breakers hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Wall Breakers hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Wall Breakers khắc chế những thẻ này   3/92

Những thẻ Wall Breakers có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Wall Breakers hiệp lực   4/92

Thẻ chơi tốt với Wall Breakers. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord