Valkyrie
Rare · Đấu trường 2 ĐT2

Máu 1657
Sát thương 221
Tốc độ tấn công 1.5
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Valkyrie

Nhiều bộ bài với Valkyrie

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
3 942 126
4 1036 138
5 1139 152
6 1252 167
7 1375 183
8 1507 201
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1657 221
10 1818 243
11 1997 267
12 2194 293
13 2411 322
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 2647 354
Thần chú Sát thương
159
240
140
243
572
600
877
1232
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731
812
759
840
1036
1117
1120
1391
1472

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Valkyrie

Đầu tư tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp
Quân chắn nhỏ Tấn công lan trên bộ Lính trên bộ Lính tấn công cận chiến Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Có thể kích hoạt tháp vua

Khắc chế Valkyrie   24/93

Thẻ khắc chế Valkyrie hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Valkyrie hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Valkyrie khắc chế những thẻ này   46/93

Những thẻ Valkyrie có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Valkyrie hiệp lực   18/93

Thẻ chơi tốt với Valkyrie. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord