Tornado
Epic · Đấu trường 5 ĐT5

Sát thương 140
Phạm vi thần chú 5.5
Thời gian hoạt động 2

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Tornado

Nhiều bộ bài với Tornado

Số liệu thẻ

Cấp Sát thương Sát thương
6 106 (26.5×4l)
7 116 (29×4l)
8 128 (32×4l)
Tiêu chuẩn giải đấu 9 140 (35×4l)
10 154 (38.5×4l)
11 168 (42×4l)
12 186 (46.5×4l)
13 204 (51×4l)
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 224 (56×4l)

Tornado gây sát thương mỗi 0.5 giây, với thời gian là 2.5 giây, nghĩa là sát thương 5 "lần" (hoặc "l" cho ngắn).

Lần: Máu 1 2 3 4
67
32
2
67
32
2
67
32
2
199
90
164
90
129
90
94
90
59
90
91
56
21
3
110
75
40
5
4
167
132
97
62
27
190
155
120
85
50
190
155
120
85
50
190
155
120
85
50
216
181
146
111
76
216
181
146
111
76
252
217
182
147
112
275
240
205
170
135

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Tornado

Thần chú Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Hiệu ứng bật lại Thần chú phòng không Cấp độc lập

Tornado khắc chế những thẻ này   50/92

Những thẻ Tornado có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Tornado hiệp lực   43/92

Thẻ chơi tốt với Tornado. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord