Tombstone
Rare · Đấu trường 2 ĐT2

Máu 422

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Tombstone

Nhiều bộ bài với Tombstone

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu
3 240 Cấp 3
4 264 Cấp 4
5 290 Cấp 5
6 319 Cấp 6
7 350 Cấp 7
8 384 Cấp 8
Tiêu chuẩn giải đấu 9 422 Cấp 9
10 463 Cấp 10
11 508 Cấp 11
12 559 Cấp 12
13 614 Cấp 13
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 674 Cấp 14
Thần chú Sát thương
159
240
243
572 -1
600 -1
877 -3
1232 -3
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Tombstone

Đầu tư tiên dược
Công trình Chết bởi Fireball Chết bởi Poison Chết bởi Lightning Chết bởi Rocket Công trình sinh sản Nguy hiểm sau khi chết Cấp độc lập Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Zap Bait Log Bait Fireball Bait Poison Bait Lightning Bait Snowball Bait

Khắc chế Tombstone   28/92

Thẻ khắc chế Tombstone hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Tombstone hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Tombstone khắc chế những thẻ này   33/92

Những thẻ Tombstone có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Tombstone hiệp lực   15/92

Thẻ chơi tốt với Tombstone. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord