Tesla
Common · Đấu trường 11 ĐT11

Máu 954
Sát thương 190
Tốc độ tấn công 1.1
Phạm vi 5.5

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Tesla

Nhiều bộ bài với Tesla

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 450 90
2 495 99
3 544 108
4 598 119
5 657 131
6 720 144
7 792 158
8 868 173
Tiêu chuẩn giải đấu 9 954 190
10 1048 209
11 1152 230
12 1264 252
13 1390 278
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1525 305
Thần chú Sát thương
159
240
243
572
600
877
1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731
812
759
840
1036 -4
1117 -4
1120 -5

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Tesla

Đầu tư tiên dược
Công trình Tháp phòng thủ Chết bởi Rocket Đơn vị phòng không Đơn vị phòng không gây sát thương cao Đơn vị đối đất gây sát thương cao Fireball Bait Lightning Bait

Khắc chế Tesla   18/92

Thẻ khắc chế Tesla hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Tesla hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Tesla khắc chế những thẻ này   55/92

Những thẻ Tesla có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Tesla hiệp lực   11/92

Thẻ chơi tốt với Tesla. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord