Spear Goblins
Common · Đấu trường 1 ĐT1

Máu 110
Sát thương 67
Tốc độ tấn công 1.7
Phạm vi 5
Tốc độ đi chuyển Rất nhanh
Số lượng 3

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Spear Goblins

Nhiều bộ bài với Spear Goblins

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 52 32 ×3
2 57 35 ×3
3 62 38 ×3
4 69 42 ×3
5 75 46 ×3
6 83 51 ×3
7 91 56 ×3
8 100 61 ×3
Tiêu chuẩn giải đấu 9 110 67 ×3
10 121 74 ×3
11 133 81 ×3
12 146 89 ×3
13 160 98 ×3
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 176 108 ×3
Thần chú Sát thương
159 0
240 0
140 -1
243 -1
572 -2
600 -2
877 -4
1232 -4

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Spear Goblins

Utility card Card played at the bridge
Đám quân Lính trên bộ Lính tấn công tầm xa Lính tấn công tầm xa đa mục tiêu Chết bởi Zap Chết bởi Arrows Chết bởi Fireball Chết bởi Poison Chết bởi Lightning Chết bởi Rocket Đơn vị phòng không Chết bởi Tornado Chết bởi The Log Cấp độc lập Thẻ chu kỳ tiên dược thấp Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Zap Bait Arrows Bait Log Bait Snowball Bait Dies to Snowball

Khắc chế Spear Goblins   47/93

Thẻ khắc chế Spear Goblins hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Spear Goblins hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Spear Goblins khắc chế những thẻ này   28/93

Những thẻ Spear Goblins có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Spear Goblins hiệp lực   12/93

Thẻ chơi tốt với Spear Goblins. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord