Sparky
Huyền thoại · Đấu trường 11 ĐT11

Máu 1200
Sát thương 1100
Tốc độ tấn công 4
Phạm vi 5
Tốc độ đi chuyển Chậm

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Sparky

Nhiều bộ bài với Sparky

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1200 1100
10 1320 1210
11 1452 1331
12 1596 1463
13 1752 1606
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1920 1760
Thần chú Sát thương
159
240
140
243
572
600
877
1232 0
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731
812
759
840
1036
1117
1120

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Sparky

Mối đe dọa Điều kiện chiến thắng Đầu tư tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp
Tấn công lan trên bộ Lính trên bộ Lính tấn công tầm xa Chết bởi Rocket Lính tấn công có thể nạp lại Đơn vị đối đất gây sát thương cao Cấp độc lập Quân trên bộ đe dọa trên bộ Zap Bait Lightning Bait Rocket Bait

Khắc chế Sparky   42/93

Thẻ khắc chế Sparky hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Sparky hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Sparky khắc chế những thẻ này   23/93

Những thẻ Sparky có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Sparky hiệp lực   9/93

Thẻ chơi tốt với Sparky. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord