Giant Snowball
Common · Đấu trường 8 ĐT8

Sát thương 159
Sát thương lên thành 56
Phạm vi thần chú 3

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Giant Snowball

Nhiều bộ bài với Giant Snowball

Số liệu thẻ

Cấp Sát thương Sát thương Sát thương lên thành Sát thương lên thành
1 75 27
2 82 29
3 90 32
4 99 35
5 109 39
6 120 42
7 132 47
8 144 51
Tiêu chuẩn giải đấu 9 159 56
10 174 61
11 192 68
12 210 74
13 231 81
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 254 89

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Giant Snowball

Có thể gây nguy hiểm cho tháp
Thần chú Thần chú gây sát thương thấp Tấn công lan trên không Hiệu ứng bật lại Thần chú phòng không Thẻ chu kỳ tiên dược thấp

Giant Snowball khắc chế những thẻ này   23/92

Những thẻ Giant Snowball có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Giant Snowball hiệp lực   12/92

Thẻ chơi tốt với Giant Snowball. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord