Skeleton Barrel
Common · Đấu trường 6 ĐT6

Máu 636
Sát thương khi chết 110
Tốc độ đi chuyển Trung bình
Số lượng 7

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Skeleton Barrel

Nhiều bộ bài với Skeleton Barrel

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương khi chết
1 300 52 Cấp 1
2 330 57 Cấp 2
3 363 62 Cấp 3
4 399 69 Cấp 4
5 438 75 Cấp 5
6 480 83 Cấp 6
7 528 91 Cấp 7
8 579 100 Cấp 8
Tiêu chuẩn giải đấu 9 636 110 Cấp 9
10 699 121 Cấp 10
11 768 133 Cấp 11
12 843 146 Cấp 12
13 927 160 Cấp 13
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1017 176 Cấp 14
Thần chú Sát thương
159
140
243
572
600
877
1232 -3
Kết hợp thần chú Sát thương
Fireball Zap 731 -3
759 -3

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Skeleton Barrel

Mối đe dọa Đầu tư tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp Card played at the bridge
Không quân Chết bởi Rocket Đuổi theo công trình Nguy hiểm sau khi chết Zap Bait Arrows Bait Log Bait Poison Bait Snowball Bait

Khắc chế Skeleton Barrel   49/93

Thẻ khắc chế Skeleton Barrel hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Skeleton Barrel hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeleton Barrel khắc chế những thẻ này   8/93

Những thẻ Skeleton Barrel có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeleton Barrel hiệp lực   20/93

Thẻ chơi tốt với Skeleton Barrel. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord