Skeletons
Common · Đấu trường 2 ĐT2

Máu 67
Sát thương 67
Tốc độ tấn công 1
Tốc độ đi chuyển Nhanh
Số lượng 3

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Skeletons

Nhiều bộ bài với Skeletons

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 32 32 ×3
2 35 35 ×3
3 38 38 ×3
4 42 42 ×3
5 46 46 ×3
6 51 51 ×3
7 56 56 ×3
8 61 61 ×3
Tiêu chuẩn giải đấu 9 67 67 ×3
10 74 74 ×3
11 81 81 ×3
12 89 89 ×3
13 98 98 ×3
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 108 108 ×3
Thần chú Sát thương
159 -1
240 -1
140 -2
243 -2
572 -3
600 -3
877 -5
1232 -5

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Skeletons

Utility card
Đám quân Lính trên bộ Lính tấn công cận chiến Chết bởi Zap Chết bởi Arrows Chết bởi Fireball Chết bởi Poison Chết bởi Lightning Chết bởi Rocket Chết bởi Tornado Chết bởi The Log Cấp độc lập Thẻ chu kỳ tiên dược thấp Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Zap Bait Log Bait Snowball Bait Dies to Snowball

Khắc chế Skeletons   50/93

Thẻ khắc chế Skeletons hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Skeletons hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons khắc chế những thẻ này   29/93

Những thẻ Skeletons có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons hiệp lực   35/93

Thẻ chơi tốt với Skeletons. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord