Skeleton Army
Epic · Đấu trường 0 ĐT0

Máu 67
Sát thương 67
Tốc độ tấn công 1
Tốc độ đi chuyển Nhanh
Số lượng 15

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Skeleton Army

Nhiều bộ bài với Skeleton Army

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
6 51 51 ×15
7 56 56 ×15
8 61 61 ×15
Tiêu chuẩn giải đấu 9 67 67 ×15
10 74 74 ×15
11 81 81 ×15
12 89 89 ×15
13 98 98 ×15
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 108 108 ×15
Thần chú Sát thương
159 1
240 1
140 0
243 0
572 -1
600 -1
877
1232 -3

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Skeleton Army

Mối đe dọa Utility card
Đám quân Lính trên bộ Lính tấn công cận chiến Chết bởi Zap Chết bởi Arrows Chết bởi Fireball Chết bởi Poison Chết bởi Rocket Đơn vị đối đất gây sát thương cao Chết bởi Tornado Chết bởi The Log Mạnh khi cấp cao Cấp độc lập Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Zap Bait Arrows Bait Log Bait Poison Bait Snowball Bait Dies to Snowball Tornado Bait

Khắc chế Skeleton Army   38/93

Thẻ khắc chế Skeleton Army hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Skeleton Army hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeleton Army khắc chế những thẻ này   44/93

Những thẻ Skeleton Army có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeleton Army hiệp lực   21/93

Thẻ chơi tốt với Skeleton Army. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord