Royal Recruits
Common · Đấu trường 7 ĐT7

Máu 440
Khiên chắn 199
Sát thương 101
Tốc độ tấn công 1.3
Tốc độ đi chuyển Trung bình
Số lượng 6

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Royal Recruits

Nhiều bộ bài với Royal Recruits

Số liệu thẻ

Cấp Khiên chắn Máu Máu Sát thương Sát thương
1 94 208 48 ×6
2 103 228 52 ×6
3 113 251 58 ×6
4 125 276 63 ×6
5 137 303 70 ×6
6 150 332 76 ×6
7 165 366 84 ×6
8 181 401 92 ×6
Tiêu chuẩn giải đấu 9 199 440 101 ×6
10 219 484 111 ×6
11 240 532 122 ×6
12 264 584 134 ×6
13 290 642 148 ×6
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 318 705 162 ×6
Thần chú Sát thương
159
240
140
243
572 3
600 3
877
1232 1
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399

Đơn vị có Khiên, Sát thương trong bảng trên chỉ dành cho Máu.

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Royal Recruits

Mối đe dọa Đầu tư tiên dược Hình phạt cho chi tiêu tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp Card played at the bridge
Đám quân Lính trên bộ Lính tấn công cận chiến Cấp độc lập Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ

Khắc chế Royal Recruits   19/92

Thẻ khắc chế Royal Recruits hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Royal Recruits hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Royal Recruits khắc chế những thẻ này   29/92

Những thẻ Royal Recruits có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Royal Recruits hiệp lực   6/92

Thẻ chơi tốt với Royal Recruits. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord